Poziv: Usposabljanje za mladinske delavce/ke v Mestni občini Novo mesto 2021

datum: 03. 02. 2021

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto v sodelovanju s Socialno akademijo pripravlja novo Usposabljanje za mladinske delavce/ke v Mestni občini Novo mesto 2021. Prijave zbirajo do 15. februarja 2022, prvo predavanje pa bo na spletu 25. februarja 2021.

Namen usposabljanja je zagotoviti bolj kakovostne programe za mlade v MONM ter usposobljene mladinske delavce/delavke, ki imajo vse potrebne kompetence za delo z mladimi in po končanem izobraževanju obvladujejo znanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) - mladinski delavec/mladinska delavka. Usposobili bodo 15 mladinskih delavcev/delavk oziroma oseb, ki bodo v svojih organizacijah delale z mladimi.

 

Uspodabljanje bo potekalo enkrat tedensko v popoldanskem času, (večinoma ob četrtkih) od 17. do 20. ure, na lokaciji Novi trg 9, Novo mesto.

 

Izobraževanje se bo začelo s prvim predavanjem 25. februarja 2021, kot e-izobraževanje zaradi COVID-19 ukrepov in nadaljevalo v fizični obliki, ko bodo ukrepi sproščeni. Vsa navodila za sodelovanje bodo udeležnci po mailu prejeli pred začetkom izobraževanja. Za sodelovanje na izobraževanju je potrebna ustrezna IKT oprema - računalnik ali pametni telefon - ki omogoča aktivno sodelovanje (kamera, mikrofon ipd.).

 

Program neformalnega izobraževanja bo obsegal teoretični in praktični del.

Teoretični del sestavljata dva modula: 
1. modul: Delo s skupino in načrtovanje programov
2. modul: Aktivno državljanstvo in inkluzija
 

Predvidenih je 16 predavanj oz. delavnic v dveh modulih, na naslednje teme: kaj je mladinsko delo, kako delati s skupino in reševati konflikte v njej, kako načrtovati mladinske programe, kako vrednotiti in razširjati rezultate, katere so metode dela z mladimi, kako komunicirati z njimi, kako delati v medkulturnem okolju, delo s prostovoljci, strukturiran dialog in aktivno državljanstvo, komuniciranje in javno nastopanje, zdravje mladih ipd.


Praktični del: 
- Priprava mladinskega programa
- Izvedba dveh delavnic v Mladinskem centru DRPD oz. po dogovoru v drugi organizaciji
- Aktivna udeležba na dveh dogodkih (posvetih, mednarodnih izmenjavah, treningih, konferencah ipd.)
 

Pogoji za uspešno opravljeno usposabljanje je obvezna prisotnost na 12 delavnicah, oddan mladinski program, izvedba dveh delavnic in sodelovanje na dveh dogodkih.
 

Obvezne prijave na izobraževanje sprejemajo do ponedeljka, 15. 2. 2021 preko elektronskega obrazca.
 

Izbrane kandidate in kandidatke bodo o izboru obvestili po elektronski pošti do petka, 19. februarja 2021.

 

Prijavijo se lahko vsi, ki delajo ali želijo delati z mladimi v Mestni občini Novo mesto. Če bo prijavljenih več kot 15 oseb, bodo kandidate izbrali glede na njihovo dozdajšnje delo in izkušnje, prednost pa bodo imeli kandidati/ke, ki delo z mladimi opravljajo organizirano v okviru nevladne organizacije ali javnega zavoda. Izobraževanje je za udeležence brezplačno.
 

Za konec še vtis udeleženke minulega usposabljanja:
»Na usposabljanju sem pridobila veliko novega znanja, veščin in kompetenc. Tako sem se naučila, kako deluje skupina in kako je treba ravnati s skupino v posameznih fazah razvoja skupine. Izvedela sem tudi, kako poteka prijava na javni razpis, kaj vse lahko prijavimo in delamo na programu Erasmus+. Naučila sem se tudi metod dela s skupino, kako komunicirati s skupino in reševati morebitne konflikte v skupini. Usposabljanje me je opremilo z ogromno novega znanja, tako za pripravo projektov za mladino kot tudi za delo s samo skupino. Usposabljanje ti ne prinese le novega znanja in te opremi s kompetencami za nadaljnje delo z mladimi, temveč tudi obogati krog novih ljudi, s katerimi sodeluješ.« (Mirjam)
 

Več informacij: (031 358 143, drpdnm@gmail.com, www.nevladnik.info).
 

Usposabljanje poteka ob podpori Urada za mladino in Mestne občine Novo mesto.

 

 

nazaj