Zajeta_slika.JPG

Predstavljamo nagrajence Mestne občine Novo mesto za leto 2020

datum: 07. 04. 2021

Na dan občinskega praznika vsako leto slovesno podeljujemo priznanja Mestne občine Novo mesto občanom, ki so bili prepoznani kot izjemni v svojem delovanju. Letos izvedba tovrstne podelitve ni bila mogoča, nagrajence pa kljub temu predstavljamo skozi slikovite opise njihovih življenjskih dosežkov.

ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE NOVO MESTO - JANEZ PENCA

Novomeščan JANEZ PENCA je svoje talente dokazal kot atlet, učitelj, prevajalec, založnik, pisec; je tenkočuten premišljevalec sveta, zagovornik ohranjanja okolja in narave, glas kritične javnosti. 
S svojim delom je izjemno prispeval k razvoju novomeške atletike. Po končani športni karieri, ki je bila v znamenju vrhunskih dosežkov, se je še petindvajset let kot trener posvečal vzgoji atletinj in atletov vseh starostnih tekaških skupin.  Leta 1990 je za sodelovanje pri razvoju slovenske atletike prejel Bloudkovo plaketo; za svoj prispevek k razvoju atletike je dobil tudi naziv častnega člana Atletskega kluba Krka Novo mesto.
Ob atletiki je Janez Penca z odliko dokončal študij angleščine in primerjalne književnosti. Bil je odličen pedagog, ki je odgovorno, zgledno in uspešno opravljal delo srednješolskega profesorja angleščine. Pri tem je bil izjemno inovativen in prodoren, saj je že na začetku učiteljske kariere v svoj pouk vpeljal integrirano učenje tujega jezika in stvarnih vsebin s področja naravoslovja.  »Naloga učiteljev in sploh vseh odraslih je, da vzgajamo mlade tako, da bodo našli zadovoljstvo v pravih stvareh,« je izjavil ob neki priložnosti.
Napisal, prevedel in izdal je številne knjige s področja filozofije, psihologije in osebne rasti, kot prevajalec strokovnih člankov je sodeloval tudi s Fakulteto za šport.  Poudariti moramo tudi njegove članke, v katerih zagovarja trajnostne rešitve pri reševanju perečih globalnih okoljskih problemov. Dvajset let (1996–2016) je izdajal revijo Vrhunski dosežek, za katero je prevajal vsa gradiva, jo urejal in skoraj za vsako od 124 številk napisal tudi »urednikovo besedo«.  
Prevajalsko, publicistično in esejistično delo Janeza Pence, enako kot njegovo življenje v atletiki, prežema logika ekološkega pogleda na svet, v katerem je vse povezano z vsem drugim. Iz te logike izhaja njegovo prepričanje, da morata športnika, tako kot vsakega dobrega človeka, krasiti jasna misel in čista vest. 

janez-penca

NAGRADA MESTNE OBČINE NOVO MESTO - ALOJZIJ MEDLE 

ALOJZIJ MEDLE je že več kot šestdeset let prepoznavna osebnost na področju športa ne le v novomeški občini, ampak tudi širše. Kot eden izmed prvih Dolenjcev z licenco učitelja smučanja najvišje stopnje se je vključil v smučarsko društvo in začel učiti mlade smučati ter jih pripravljati na tekmovanja. V 90. letih prejšnjega stoletja je ustanovil Rogovo šolo smučanja, ki je letno omogočila tečaje za več kot tisoč otrok z Dolenjske in iz Bele krajine, organiziral pa je tudi tečaje za pridobivanje naziva »učitelj smučanja«.
Njegova druga športna ljubezen je košarka. Leta 1975 je bil med pobudniki ustanovitve Dolenjske košarkarske lige, bivše košarkarje pa je spodbudil, da so skupaj ustanovil Košarkarski klub Loka 74, ki deluje še danes. V devetdesetih letih se je kot predsednik Košarkarskega kluba Novoles odločno zavzemal za geslo »Košarka v vse osnovne in srednje šole« in s tem prispeval k popularizaciji košarke med šolsko mladino.
Alojzij Medle (Slavko) še danes z veseljem naredi svoj veleslalomski zavoj na smučišču Gače in obleče košarkarski dres. Veseli se vsakega uspeha mladih novomeških športnikov in tega, kako mesto živi s športom. Njegov trud ni bil zaman.

alojz-medle

NAGRADA MESTNE OBČINE NOVO MESTO - JASNA DOKL OSOLNIK

JASNA DOKL OSOLNIK je prepoznavna oseba na več področjih. Med letoma 1975–1979 je  kot športna gimnastičarka TVD Partizan Novo mesto osvojila  13 medalj na balkanskih igrah, leta 1979 je na sredozemskih igrah v Splitu osvojila 1. mesto na gredi in 2. mesto na parterju. Udeležila se je dveh svetovnih prvenstev v gimnastiki (1978 v Franciji in 1979 v ZDA).
Po zaključku športne kariere je diplomirala iz geografije in etnologije ter nato  delovala v svoji agenciji za snovanje in organizacijo dogodkov, prireditev in slovesnosti.
Ob ustanovitvi Anton Podbevšek Teatru je sodelovala v kolektivu že pri pripravi prve premiere, od leta 2007 do 2014 pa je bila v gledališču zaposlena kot producentka. Leta 2014 se je zaposlila kot koordinatorica in organizatorka kulturnih programov v Dolenjskem muzeju, leto kasneje pa je postala direktorica ustanove. 
Pod vodstvom Jasne Dokl Osolnik je Dolenjski muzej v svoje delovanje vključil sodobne muzejske pristope in začel iskati močnejše povezave z drugimi institucijami. Dobro delovanje muzeja se danes kaže v kombinaciji kakovostnega strokovnega in raziskovalnega dela predanih in vrhunsko strokovno usposobljenih sodelavcev ter v iskanju vsebin, ki pritegnejo  širše množice.  Med drugim je bil prav Dolenjski muzej pobudnik zelo uspešnih tematskih let, ki so povečala ugled Novega mesta.

dokl-jasna

NAGRADA MESTNE OBČINE NOVO MESTO - DARINKA SMRKE

Maja 2014 je pet prostovoljk v Novem mestu ustanovilo prvo skupino Šole zdravja Novo mesto – Portoval 1 in že v prvem letu se ji je pridružilo šestdeset članic in članov. Skupino od vsega začetka vodi Darinka Smrke, ki je tudi ena od ustanoviteljic skupine. Od ustanovitve prve skupine do danes je Darinka Smrke sodelovala pri ustanovitvi trinajstih skupin v Mestni občini Novo mesto. Vzpostavila je sodelovanje z vrtci in osnovnimi šolami v Novem mestu, z RIC Novo mesto pa sodeluje pri izobraževanju vaditeljev prostovoljcev in v programu vseživljenjskega učenja ter z Zdravstvenim domom pri izvajanju preventivnega programa. Konec leta 2019 je postala tudi vodja podružnice Šola zdravja Novo mesto, aktivna pa je tudi v Društvu upokojencev Novo mesto.
Darinka Smrke vodi prostovoljno delo zelo organizirano in učinkovito, predvsem pa deluje povezovalno pri različnih projektih v lokalnem okolju. Pomen njenega dela se kaže tudi v blaženju stisk zaradi osamljenosti ter v graditvi medsebojnih stikov med starejšimi in tudi med različnimi generacijami. V času omejitev zaradi epidemije koronavirusa Covid-19 se je to med drugim odrazilo v številnih klicih oz. pogovorih med člani Šole zdravja, v pomoči pri nabavi iz trgovin, ob zadnjem potresu na Hrvaškem pa tudi z zbiranjem finančnih sredstev za sorodnika članice, prizadetega v potresu.

darinka-smrke

TRDINOVA NAGRADA - HAMO ČAVRK

Hamo Čavrk je akademski kipar, ki se že vrsto let posveča grafiki. V Sarajevu je končal Akademijo likovnih umetnosti in se nato dve leti izpopolnjeval v mojstrski delavnici Antuna Avgustinčića v Zagrebu. Leta 2007 je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani zaključil magistrski študij grafike. 

Razstavljal je na več kot 80 samostojnih in na 400 skupinskih razstavah doma in v tujini. Je udeleženec grafičnih bienalov v Berlinu, Varni, Kyotu, Krakovu, Kairu, Maastrichtu, Douru, Ljubljani, Otočcu, Zagrebu in drugje. 
V Novem mestu je imel več samostojnih razstav: leta 2002 v Galeriji Krka, leta 2007 v Jakčevem domu, leta 2012 v galeriji Simulaker, leta 2019 v Kulturnem centru Janeza Trdine v galeriji Kocka. Sodeloval je tudi na skupinskih razstavah članov DLUD. 

V letu 2020 je v kabinetu Grafike akademije  za znanost in umjetnost v Zagrebu razstavljal grafike in grafično mapo Carta Incognita, udeležil se je 10. mednarodnega bienala grafike v Douru na Portugalskem in razstavljal v Kranju na 9. mednarodnem festivalu umetnosti. 

Za svoje delo je prejel številna priznanja ter nagrade doma in v tujini. 

hamo-cavrk

Fotografije: Foto Asja

nazaj