Vprašalnik o problematiki mladih

datum: 12. 04. 2021

Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju s študenti geografije na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem vsako leto v raziskavi naslovijo eno od perečih razvojnih problematik. Letos so pripravili anketo o problematiki mladih, ki se kaže kot ena pomembnejših težav, s katerimi se soočajo slovenske občine. Zato so se s študenti geografije na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem odločili, da letošnjo raziskavo posvetijo prav tej temi. Pripravili so vprašalnik, namenjen mladim med 15. in 34.
letom, v katerem skušajo prepoznati njihove ključne težave in kako se te razlikujejo med različnimi območji v Sloveniji. Na podlagi dobljenih odgovorov bodo skušali predlagati primerne rešitve.

 

Ker je tema, ki jo naslavljajo z vprašalnikom, pomembna tudi za občine, vas prosimo, da izpolnite anketo na povezavi (https://1ka.arnes.si/a/18302).

Pridobljene rezultate bodo objavili v eni od geografskih revij. 

 

Upamo, da bomo tudi z vašo pomočjo dobili ustrezen odziv pri mladih ter s tem višjo kakovost rezultatov.

 

Anketa-mladi-vabilo

nazaj