Z javnim razpisom bomo znova podprli nove turistične produkte

datum: 29. 04. 2021

Vabimo k prijavi na javni razpis za sofinanciranje novih turističnih produktov, ki se je lani z lansiranjem štirih turističnih produktov izkazal za uspešen način razvoja turizma v Novem mestu. Na razpis, katerega predmet sofinanciranja so v večjem delu nove zaposlitve v turizmu, se je mogoče prijaviti do vključno 28. maja 2021, v primeru, da razpoložljiva sredstva v prvem razpisnem roku ne bodo razdeljena, bodo prijave odprte tudi v drugem razpisnem roku med 14. junijem in 9. julijem 2021.

Cilj razpisa Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje novih turističnih produktov je finančno podpreti nove turistične produkte v Mestni občini Novo mesto, ki bodo turistom kontinuirano na voljo najmanj dve leti in bodo prispevali k povečanju turističnega obiska v občini. Predmet sofinanciranja razpisa so nova delovna mesta v turizmu in materialni stroški za vzpostavitev novega turističnega produkta, na razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe. Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh od zaključenega razpisnega roka.

Z lanskoletnim javnim razpisom za sofinanciranje novih turističnih produktov smo dosegli zastavljene cilje in uspešno promovirali turistično ponudbo Novega mesta in Dolenjske, v katero smo vključili štiri nove atraktivne turistične produkte – celovito vinsko izkušnjo z Vinsko kletjo Colnar, trškogorskim pohodnikom zanimive Odprte zidanice, veslanje z Green Adventure po rekah Krki in Temenici ter raziskovanje Dolenjske z e-kolesi Rideme.

Več informacij o javnem razpisu je na voljo med uradnimi objavami Mestne občine Novo mesto.

nazaj