Ali veste kako pravilno ravnati z odpadki?

datum: 08. 06. 2021

Komunala Novo mesto spodbuja vse občane k preprečevanju nastajanja odpadkov in njihovi ponovni uporabi, krožnemu gospodarstvu ter k ločevanju odpadkov, kar je osnova za recikliranje in pridobivanje novih surovin.

Pomembno je, da krožno gospodarjenje z odpadki postane naš način življenja. V ta namen so pri Komunali Novo mesto pripravili informator s podatki o pravilnem ločevanju odpadkov in odpadnih surovin.

Informator o odpadkih.pdf

19201080p502EDNmainimg-koristni-odpadki

 

 

V sklopu kampanje zbiranja odpadnega jedilnega olja, pri kateri sodelujemo s podjetjem Komunala Novo mesto, poudarjamo pomembnost čistega okolja in opozarjamo na stvari, ki ne sodijo v okolje. 

PREPOVEDANO je odpadna jedilna olja mešati z drugimi odpadki ali jih prepuščati skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki.

PREPOVEDANO je odpadna jedilna olja odvajati v javno kanalizacijo ali neposredno v vode in izpuščati v tla ali na tla.

PREPOVEDANO je odpadna jedilna olja mešati z biološko razgradljivimi odpadki. Torej, zdaj veste – ohlajeno olje zlijte v plastenko ali steklenico in ga odnesete do zbirne posode za odpadno jedilno olje.

196530502_2908903986105229_7350058785002773994_n

nazaj