DSC_8904.jpg

Župan na sprejemu gostil zlate maturante

datum: 21. 09. 2021

Danes je župan Gregor Macedoni priredil tradicionalni sprejem zlatih maturantov v šolskem letu 2020/21. Letos je bilo v naši občini 71 zlatih maturantov, od tega 8 na splošni maturi in 63 na poklicni maturi. Kljub napornemu letu, ki ga od marca 2020 zaznamuje korona virus, je bila to najštevilčnejša generacija zlatih maturantov v naši občini do sedaj.

DSC_8899

Letos so na Gimnaziji Novo mesto imeli 7 zlatih maturantov na splošni maturi, na Ekonomski šoli Novo mesto 1 zlato maturantko na splošni maturi in 2 na poklicni maturi, na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji 3 maturante poklicne mature in na Srednji šoli za gostinstvo in turizem 1 zlatega maturanta na poklicni maturi (obe šoli delujeta v okviru zavoda Grm – Center biotehnike in turizma) ter 63 zlatih maturantov poklicne mature na Šolskem centru Novo mesto, ki so zaključili šolanje v okviru Srednje strojne šole, Srednje elektro šole in tehnične gimnazije, Srednje zdravstvene in kemijske šole in Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole.

Župan Gregor Macedoni je čestital vsem za dosežene rezultate na maturi, kot tudi ravnateljem in profesorjem, ki so dijake zelo dobro pripravili na zrelostni izpit, čeprav je večina pouka potekala na daljavo. Vsem je zaželel, da bi tudi v prihodnje bili uspešni v študiju, v svojih poklicih in v osebnem življenju.

 

nazaj