Podpisnika_pogodbe_v_dru__bi_predtavnikov_NM_javnih_zavodov.jpg

Mestna občina Novo mesto zgled za zelena in krožna javna naročila

datum: 24. 09. 2021

Danes je na rotovžu potekal podpis pogodbe prvega skupnega zelenega in krožnega javnega naročila, s čimer se občina IN več novomeških javnih zavodov pridružuje skupnemu nakupu higienskega papirja, ki je izdelan iz lokalno zbrane kartonske embalaže za mleko, sokove in ostalo (KEMSO). Iz reciklirane celuloze izdelani papirnati higienski izdelki se bodo uporabili v občinskih ustanovah, javnih zavodih in javnem podjetju in se tako ponovno vrnili v lokalno okolje. Dveletno pogodbo v skupni vrednosti 219.205 evrov z DDV sta podpisala župan mag. Gregor Macedoni in direktorica podjetja Valtex, d. o. o., Špela Redjko.

Gre za nadgradnjo pobude, ki je nastala v sklopu pilotnega projekta krožnega gospodarstva KEMSO leta 2015, ko je lokalni komunalni snovni krog kartonske embalaže tetrapak kot prvi v Sloveniji zaživel ravno v Novem mestu. Embalažo KEMSO so najprej v sodelovanju s Komunalo Novo mesto zbirale osnovne šole in nato naročale higienski papir izdelan iz nje, letos pa smo se zaradi dobrih referenc vključenih članov odločili v projekt povabiti še preostale občinske zavode. Tako se bo v občinskih stavbah kot tudi v novomeških javnih zavodih v prihodnje uporabljal higienski papir, izdelan iz embalaže, kakršna je zbrana na območju novomeške občine.

C359C376-3A92-4BCC-91EA-F98C14C8221A

Smo prva občina v Sloveniji, ki je k skupnemu zelenemu in krožnemu javnemu naročilu povabila tudi ostale javne zavode in s tem postavljamo zgled in spodbujamo javne ustanove, da se v večji meri in bolj pogumno lotevajo izvedbe tovrstnih javnih naročil in v svojo ponudbo vključujejo izdelke in storitve iz programov krožnega gospodarstva, ki manj obremenjujejo okolje in ki omogočajo koristno predelavo lokalno zbrane odpadne embalaže. 

019

7EB053CE-8BC8-4A92-96B6-469A4872966F
Kot je povedal župan mag. Gregor Macedoni, z današnjim podpisom pogodbe udejanjamo svojo vizijo, da želimo biti vodilna lokalna skupnost na področju krožnega gospodarstva. »S tem izvedenim javnim naročilom zagotavljamo velik obseg uporabe predelanega higienskega papirja po naših javnih institucijah. Poleg papirne konfekcije bodo iz reciklirane plastike predelani tudi vsi podajalniki papirja. Ocenjujemo, da bomo tako na leto ohranili več kot 5.000 kvadratnih metrov gozda,« je še dodal župan. Na podpisu je tudi pojasnil, da je bil kriterij javnega naročila poleg najnižje ponujene cene tudi upoštevanje »zero waste« merila. Izkazalo se je, da je izbrani ponudnik ponudil tudi najnižjo ponudbeno ceno. Med vsemi sodelujočimi institucijami je to cena, ki vsem zagotavlja nižjo ceno kot so jo imeli do sedaj. To potrjuje tezo, da zelene odločitve niso nujno dražje.

Direktorica podjetja Valtex, d. o. o., Špela Redjko je na podpisu poudarila, da so ponosni na sodelovanje z občino in da so bili prepoznani kot primeren partner v zastavljenem projektu in njenih ciljih. Dodala je še: »V podjetju VALTEX smo zavezani k trajnostnemu poslovanju. Poslanstvo našega podjetja je pomagati našim partnerjem pri postopnem ali takojšnjem prehodu na uporabo trajnostnih izdelkov na področju objektne higiene v prostorih, ki so namenjeni za varno in dobro počutje zaposlenih, obiskovalcev in drugih uporabnikov. Pri izboru izdelkov se držimo vodila, da z njimi dosegamo najboljše rezultate in ustvarjamo pozitivne učinke tako za okolje kot tudi za širšo skupnost in da sooblikujemo prostor za zdravo bivanje.«

016

Zelena in krožna javna naročila so priljubljena in aktualna tema tudi na evropskem nivoju, kjer sodelujemo v evropskem projektu CircLocal, katerega cilj je izmenjava dobrih praks na področju krožnega javnega naročanja. Po celotni Evropi je fokus javnih naročil na preprečevanju korupcije in zagotavljanju najnižjih cen dobavljenega blaga in storitev, partnerji projekta pa izpostavljajo, da je potrebno na področju javnega naročanja vzpostaviti nove standarde, ki bodo spodbujali inovacije, krožno gospodarstvo in bili k usmerjeni k socialnim in okoljevarstvenim ciljem. V okviru projekta smo vzpostavili lokalno mrežo organizacij, ki so aktivne na področju krožnega gospodarstva in pripravljamo mednarodno delavnico, ki bo 6. in 7. oktobra 2021 potekala prek spleta in na kateri bomo med drugim predstavili tudi skupno javno naročilo papirne konfekcije kot vzorčen primer zelenega in krožnega javnega naročanja.  
D5404D61-1F1C-4FA6-BF2C-FBCD331ADAE5

nazaj