Enscape_2022-02-09-11-25-12_render_0_2.png

Prenova in oživitev novomeškega Narodnega doma

datum: 11. 02. 2022

V sredo, 9. februarja, je na rotovžu potekala predstavitev projekta celovite prenove najstarejšega Narodnega doma na Slovenskem, pri kateri so sodelovali župan Gregor Macedoni, predsednik urbanističnega sveta na Mestni občini Novo mesto in arhitekt dr. Tomaž Slak ter projektantka Petra Ostanek. Po tem, ko smo na občini v preteklih letih zagotovili najnujnejšo sanacijo skoraj 150 let starega Narodnega doma, se letos nameravamo lotiti njegove celovite prenove. S tem bomo v Novem mestu oživili enega ključnih objektov za razvoj kulturnih dejavnosti.

Enscape_2022-02-09-11-25-12_render 2 2

Denar za prenovo si obetamo iz razpisa za sofinanciranje prenov objektov kulturne dediščine oziroma iz sklada za okrevanje in odpornost. Kot je povedal župan Gregor Macedoni, trenutno potekajo usklajevanja z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, h koncu se bliža izdelava konservatorskega načrta, tečejo pa tudi postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja. Glede prenove stavbe je župan poudaril: »Naloga občine je avtentično celovito prenoviti Narodni dom v prvem koraku in v nadaljevanju stavbo napolniti z vsebinami, da po prenovi zasije v svojem sijaju in služi mestu in meščanom.«

V načrtu je temeljita prenova celotnega objekta in instalacij ter statična sanacija. Ker je stavba kulturni spomenik državnega pomena, morajo projektanti slediti ohranjanju zgradbe in vseh spomeniških elementov brez spreminjanja prostorske razporeditve notranjosti. Kot je poudaril predsednik urbanističnega sveta in arhitekt Tomaž Slak, bo projekt naložbeno, izvedbeno in rokovno zahteven. »Posegi bodo radikalni le v smislu ojačevanja konstrukcije, v obliko Narodnega doma in njegovo arhitekturno tvarino pa bodo pri prenovi manj posegali. Posege bodo prilagodili hišni arhitekturni zasnovi in to skušali čim bolj ohraniti takšno, kakršna je,« je še dodal Slak.

Enscape_2022-02-09-11-25-12_render 3 2

Vhodna površina bo urejena ob severni in zahodni strani stavbe, kjer bosta porušena Mehletova hiša za Narodnim domom in sedanji prizidek, na mestu katerega bo urejen nov glavni vhod objekta z atrijem. Kot je na predstavitvi pojasnila projektantka Petra Ostanek, sedanji vhod v stavbo meji neposredno na močno prometno Sokolsko ulico in ni varen, s spremembo vhoda pa bodo lahko dodali tudi dvigalo in omogočili dostop stavbe za vse obiskovalce.

Prenovljenih bo približno 1600 kvadratnih metrov površine Narodnega doma, ki bo po prenovi namenjen kulturnim dejavnostim. Hkrati bo mesto dobilo večnamensko dvorano, ki je središče te stavbe in bo omogočala okoli 100 sedišč. Prostor v spremljevalnih prostorih bo dobila tudi stalna muzejska zbirka o olimpioniku Leonu Štuklju.

nazaj