DSC_5446.jpg

Mladi na okrogli mizi o svoji participaciji v družbi

datum: 22. 06. 2022

Danes je Gimnazija Novo mesto gostila okroglo mizo, ki je potekala v organizaciji Dijaške organizacije Slovenije na temo participacije mladih na različnih družbenih področjih. Razpravljalo se je o izobraževanju (srednješolski program, možnosti neformalnega izobraževanja), o sociali (položaj socialno ogroženih mladih, kadrovskih in občinskih štipendijah, stanovanjski problematiki, javnem potniškem prometu), participaciji (obveščanju mladih, možnosti soodločanja, povezovanju mladih, spodbujanju delovanja lokalnih dijaških skupnosti), o občini in regiji (o načrtih občin za izboljšanje kakovosti življenja mladih) ter o medgeneracijskem povezovanju in demografiji.

V razpravah so sodelovali dijaki novomeške gimnazije, predstavniki Dijaške organizacije Slovenije ter gostje v. d. direktorja Urada Vlade RS za demografijo mag. Danilo Lončarič, podžupanja Mestne občine Novo mesto Sara Tomšič, županja Občine Semič Polona Kambič, župan Občine Dolenjske Toplice Franc Vovk in župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic.

V uvodu je navzoče pozdravila ravnateljica Gimnazije Novo mesto, ki je v svojem nagovoru poudarila zgodovinski pomen gimnazije v preteklosti in danes. Kot najstarejša gimnazija v Sloveniji z neprekinjeno tradicijo delovanja nepretrgano že skoraj 300 let skrbi za znanje, duhovne vrednote, razvoj, družbeno senzibilizacijo njenih učencev. Z širino različnih veščin in znanj poskušajo pripraviti mlade na izzive študija in življenja. V nadaljevanju je podžupanja Sara Tomšič v imenu Mestne občine Novo mesto čestitala organizatorjem, da so se lotili obravnave ter dialoga z mladimi in odločevalci zahtevnih tem, ki posegajo v vse pore družbenega življenja, ki so ključne za sedanjost in prihodnost mladih. Poudarila je, da mladi pogosto ne vedo na koga se obrniti za aktivno sodelovanje in participacijo v javnem življenju s predlogi in rešitvami. Izpostavila je, da je Mestna občina Novo mesto odprta za vsako sodelovanje z mladimi. V nadaljevanju so se v diskusijo vključevali tako odločevalci kot mladi ter soočali svoje poglede, razmišljanja in rešitve glede posameznih izzivov na področjih izobraževanja, sociale, participacije, lokalne skupnosti in medgeneracijskega dialoga.  

 

nazaj