butterfly-gfa07801b1_1920.jpg

Javna razprava o Strategiji za Rome v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2022-2030

datum: 23. 06. 2022

Od četrtka, 23. junija do srede, 29. junija do 12. ure poteka javna razprava o Strategiji za Rome v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2022-2030, katere predlog besedila je objavljen med uradnimi objavami na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Mestna občina Novo mesto je v strategiji do leta 2030, izpostavila nekaj temeljnih izhodišč, ki zajemajo:

  • dvig socialne vključenosti Romov, predvsem otrok in mladostnikov za iskanje novih vzorcev vedenja in prevzemanja odgovornosti;
  • nadgradnjo infrastrukturnih pogojev in reševanja bivalnih razmer;
  • spodbujanje romskih družin k večji integraciji otrok v program predšolske vzgoje in obiskovanju pouka ter dokončanju osnovne šole;
  • zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje civilno družbenih organizacij za izvajanje socialno varstvenih programov, ki omogočajo zdrav razvoj in kakovostno preživljanje prostega časa.  

Strategiji reševanja romske tematike v Mestni občini Novo mesto do leta 2030, ki je pred vami, je konkretizacija zgoraj omenjenih operativnih zavez, s cilji, ki si jih zastavljamo pri vzpostavitvi infrastrukturnega in vsebinskega okvirja, v katerem se bodo aktivnosti znotraj izvedbenih ukrepov razvijale, okrepile, in pripomogle v boljšemu sobivanju Romov in Neromov v naši občini.

Zato v tej fazi priprave Strategije vabimo vse zainteresirane k podaji predlogov in pripomb z izpolnitvijo obrazca, ki ga posredujete na e-naslov mateja.jeric@novomesto.si.

V sklopu javne razprave bo izvedena tudi javna predstavitev in sicer v ponedeljek, 27. junija 2022 ob 15. uri v prostorih mestne hiše na Glavnem trgu 7 (sejna soba v 1. nadstropju), na katero se lahko zainteresirani posamezniki prijavite na e-naslov mateja.jeric@novomesto.si preko obrazca.

 

nazaj