DSC_6136.JPG

V gradnjo kanalizacija v Lakovnicah

datum: 14. 07. 2022

Župan Gregor Macedoni in direktor izbranega izvajalca Malkom d. o. o. Marjan Skube sta na rotovžu podpisala pogodbo za izgradnjo kanalizacije v Gorenjih in Dolenjih Lakovnicah, ki bo 156 prebivalcem oziroma 45 objektom omogočila priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. Izvedba investicije v vrednosti dobrih 770 tisoč evrov brez DDV se bo začela v prihodnjem mesecu, dela pa se bodo zaključila predvidoma do maja 2023.

Kanalizacijski vod v dolžini 1935 metrov bo vezan na novo kanalizacijo v sosednji vasi Jama, kjer smo komunalno infrastrukturo uredili leta 2019, zgrajeno bo tudi črpališče za odvajanje odpadnih voda. Sredstva za naložbo bomo zagotovili na novomeški občini, v primeru uspešne prijave na javni razpis pa si obetamo skoraj 60 odstotno sofinanciranje iz vira Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Aktualne investicije na področju komunalne infrastrukture se izvajajo tudi v sklopu rekonstrukcije cestišča in izgradnje kolesarske povezave Drska–Bršljin na Ulici Slavka Gruma, dela prav tako potekajo na vodovodu v Turkovi ulici. Jeseni se bo začela gradnja kanalizacije s čistilno napravo na Vrhu pri Ljubnu in v Dolenjem Kamenju, obeta se nadaljevanje del na kanalizaciji v Ždinji vasi. V prihodnje se v okviru obnove Seidlove ceste načrtuje še celovita rekonstrukcija kanalizacije in tangiranega vodovoda na osrednji novomeški cesti.

DSC_6115

nazaj