DSC_6477.jpg

Prenova ceste, izgradnja pločnika, javne razsvetljave in vodovoda v Črmošnjicah

datum: 03. 08. 2022

Župan Gregor Macedoni in direktor podjetja Malkom Marjan Skube sta v družbi predsednika sveta Krajevne skupnosti Stopiče Janeza Murna na rotovžu podpisala pogodbo za ureditev ceste, manjkajočega pločnika, javne razsvetljave in vodovoda v Črmošnjicah na odseku od križišča z državno cesto proti Stopičam do manjšega mostu čez Težko vodo v skupni dolžini 380 metrov. Dela v vrednosti skoraj 450.000 evrov z DDV se bodo ob predvidenih delnih zaporah ceste začela v prihodnjih dneh in potekala do konca tega leta, investicija pa bo bistveno pripomogla k izboljšanju prometne varnosti na tem območju.

Podpisnika pogodbe župan MONM in Marjan Skube v družbi predsednika KS Stopiče Janeza Murna

Kot je povedal župan Gregor Macedoni, gre za prometno zelo obremenjeno cesto, ki bo po prenovi in z izgradnjo pločnika ter javne razsvetljave nudila varno šolsko pot.  Prihodnje leto načrtujemo nadaljevanje projekta, ki bo v drugi fazi obsegal še rekonstrukcijo mostu preko potoka Težka voda v Črmošnjicah. Tu bo v bodoče potekal priključek nove trase večnamenske poti za kolesarje in pešce iz smeri Novega mesta proti Stopičam z dvema novima mostovoma čez Težko vodo, za kar že poteka priprava projektne dokumentacije. V Črmošnjicah je v prihodnje v okviru izgradnje 3. razvojne osi proti Beli krajini, v načrtu tudi celovita ureditev sedaj nevarnega križišča državne in občinske ceste v smeri Stopič, ki bo po prenovi urejeno z varnimi prehodi in površinami za pešce.

DSC_6522

nazaj