vodilna slika

Obvestilo o zbiranju vlog zaradi posledic suše v letu 2022 v tekoči kmetijski proizvodnji

datum: 17. 08. 2022

Mestna občina Novo mesto obvešča, da bo na podlagi sklepa št. 844-18/2022-13-DGZR z dne 12. 8. 2022 Uprave RS za zaščito in reševanje zbirala vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi suše v letu 2022.

Prosimo, da škodo prijavljajo le tisti oškodovanci, ki so dejansko utrpeli škodo. Pogoj je tudi, da so oškodovanci vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo številko KMG-MID. Če KMG-MID ni urejen na datum 31. 5. 2022, ni upravičen do državne pomoči.

Velikost prijavljene površine zemljišč mora biti večja od 1ha primerljivih površin. Navedene površine in kulture morajo biti skladne s podatki v subvencijski vlogi oz. z zadnjim izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev, če vloga ni bila oddana.

Izpolnjene vloge na obrazcu št. 2, ki je na voljo na spletni strani (spodaj) in v sprejemni pisarni Mestne občine Novo mesto, je potrebno oddati na Mestno občino Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, s priporočeno pošiljko ali osebno v sprejemni pisarni do vključno
23. 9. 2022.

K izpolnjenim vlogam priložite kopijo geoprostorskega obrazca iz subvencijske vloge oz. izpis iz registra kmetijskih gospodarstev.

Za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev se lahko obrnete na članice občinske komisije za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah v kmetijstvu v Mestni občini Novo mesto Katico Kregar (07/ 33 21 943), Klavdija Seničar (07/39 39 272, mail: klavdija.senicar@novomesto.si) ali Klaro Golić (07/39 39 278, mail: klara.golic@novomesto.si).

Obvestilo o zbiranju vlog - spletna stran .PDF

Obrazec 2_ocena škode .docx

Obrazec 2_SUŠA 2022_dodatek_tabela.docx

Povezane novice

17. avgust

Zbiranje vlog zaradi posledic suše v letu 2022

Oškodovance, ki so utrpeli škodo v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi suše v letu 2022, vabimo k oddaji vlog. Izpolnjene vloge zbiramo do vključno 23. septembra 2022.

več >

nazaj