Podpisnika_pogodbe_z_ravnateljico_O___Center.jpg

Dograditev dveh novih učilnic na Osnovni šoli Center

datum: 01. 09. 2022

Novo šolsko leto na Osnovni šoli Center začenjajo z izgradnjo novih, prepotrebnih prostorov, ki bodo za šolarje in učitelje nared konec tega leta. Župan Gregor Macedoni in direktor podjetja PAM Aleš Plavec sta včeraj na šoli, ki se sooča z veliko prostorsko stisko, podpisala pogodbo za dograditev dveh novih učilnic. V ta namen bo preurejena manjša telovadnica, dela v vrednosti dobrih 185.000 evrov brez DDV pa bodo predvidoma trajala tri mesece.


DSC_6800

Sedanja manjša telovadnica, ki bo preurejena v dve učilnici.

 

Novi učilnici bosta ločeni z novo etažo in povezani z zunanjim stopniščem, spodnja bo nekoliko večja in namenjena tudi za srečanja s starši in pedagoškega kadra, v zgornji etaži pa bo manjša učilnica s kabinetom. Kot je povedal župan Gregor Macedoni, želimo s tovrstnimi prostori fleksibilno pristopiti k rešitvi prostorske stiske in zagotoviti ustrezne pogoje tako učencem kot učiteljem. 

Podpis pogodbe

Poleg novih prostorov na Osnovni šoli Center, ki jih bodo lahko začeli uporabljati po novem letu, smo v času poletnih počitnic v sklopu rednega vzdrževanja šol prenovili sanitarije na podružnični osnovni šoli na Malem Slatniku, kjer se v kratkem začenja še gradnja varnega avtobusnega obračališča in večnamenske poti v smeri Petelinjeka.

m.Slatnik

Novo podobo je s prenovo fasade dobila tudi Osnovna šola Drska, do katere bo po zaključku gradbenih del na Ulici Slavka Gruma vodila varna šolsko pot s površinami za pešce in kolesarje,  v lani zgrajenem prizidku Osnovne šole Otočec pa poteka ureditev podstrešja za knjižnico in zbornico. S skorajšnjim začetkom del za prenovo ceste in izgradnjo manjkajočega pločnika pa bo za dodatno varnost otrok in občanov poskrbljeno tudi v Birčni vasi, v Črmošnjicah in na odseku šolske poti Lešnica–Otočec, v kratkem pa bo stekla še izvedba javnega naročila za izbor izvajalca za izgradnjo manjkajočega pločnika ob državni cesti na Ratežu.

DSC_6705

 

 

 

nazaj