vote-gf4f4f3311_1920.jpg

Občinska volilna komisija določila volišča in območja volišč za lokalne volitve 2022

datum: 08. 09. 2022

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je sprejela Sklep o določitvi volišč in območij volišč za redne volitve župana, članov občinskega sveta ter članov svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto za lokalne volitve 2022, ki bodo 20. 11. 2022. Ista volišča in območja volišč veljajo tudi za volitve člana občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti.

Na območjih krajevnih skupnosti Bršljin,  Bučna vas, Center, Drska, Gotna vas, Majde Šilc, Šmihel, Uršna sela in Žabja vas je prišlo do sprememb volišč in ponekod tudi območij volišč, 
zato vabimo občane, da se s spremembami seznanijo.

Priloga:

Sklep o določitvi volišč in območij volišč

 

nazaj