KMJ-Sara_3.jpg

Zaključek programa socialne aktivacije Zmorem sama!

datum: 23. 09. 2022

Septembra se zaključuje program socialne aktivacije Zmorem sama!, ki ga je izvajalo Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD) od leta 2019. V tem času je program obiskovalo 75 udeleženk, večinoma albansko govorečih in tudi drugih priseljenk. 54 udeleženk je bilo v programu uspešnih in so našle zaposlitev, ostale pa nadaljujejo izobraževanje. DRPD Novo mesto je na zaključnem dogodku 21. septembra v Knjižnici Mirana Jarca predstavil rezultate izvedenega programa.

KMJ-Sara 2

Udeleženke programa socialne aktivacije Zmorem sama! je na dogodku pozdravila podžupanja Sara Tomšič  in se v imenu lokalne skupnosti zahvalila Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, da je zastavil vsebine programa in se lotil njegove izvedbe, ga ponudil našim priseljenkam in jih opolnomočil za samostojno življenje v novem delovnem in socialnem okolju.

»Tovrstne vsebine vplivajo na kvaliteto življenja v lokalni skupnosti, pri integraciji ranljivih skupin in priseljencev. Zahvaljujoč delu Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, ki oblikuje socialne programe in modele prostovoljnega dela več kot 20 let v naši občini, je naša lokalna skupnost prostor medkulturnega dialoga, integracijskih procesov, strpnosti in spoštljivosti do vseh skupin ljudi, do tujcev in priseljencev, ki se poskušajo aktivno vključevati na trgu dela in v družbeno življenje skupnosti,« je še poudarila podžupanja Sara Tomšič.

Program socialne aktivacije Zmorem sama! je sofinanciralo  Ministrstvo za družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad.

nazaj