DSC_9702.png

Prenova Trdinove in Mušičeve ulice prinaša varno prometno ureditev pri Osnovni šoli Grm

datum: 27. 10. 2022

Na Osnovni šoli Grm sta župan Gregor Macedoni in direktor podjetja Malkom Marjan Skube podpisala pogodbo za začetek prenove Trdinove ulice, ki predstavlja pomembno šolsko pot in bo po prenovi z vzpostavitvijo površin za pešce, kolesarje in avtobusnim postajališčem nudila varnejšo prometno ureditev v okolici grmske šole. Dela bodo stekla po novembrskih praznikih, ob ugodnih vremenskih razmerah pa bodo predvidoma zaključena do konca leta. Naložbo v višini 224.000 evrov bo v celoti financirala naša občina.

DSC_9692

Kot je ob podpisu pogodbe povedal  župan Gregor Macedoni, je projekt razdeljen v dve fazi izvedbe. V prvi fazi bo obnovljen del Trdinove ulice med igrišči pri šoli do križišča z Mušičevo in del Mušičeve, v drugi fazi pa še samo križišče, ki bo postalo krožišče, staršem pa bo tako olajšan dostop do šole. S prenovo se bo na željo krajanov spremenil tudi prometni režim, Trdinova ulica bo postala enosmerna cesta, ob njej bodo poleg varnih površin za pešce in kolesarje ter avtobusnega postajališča urejena še vzdolžna parkirišča, prenovljena bo tudi dotrajana kanalizacija in cestna razsvetljava.

V času del bo vzpostavljena popolna zapora ceste od Posvetovalnice za učence in starše na Mušičevi ulici 2 do konca šolskega igrišča oziroma do križišča Trdinove ulice. Dostopi do šole bodo omogočeni, in sicer bo prihod otrok razredne in predmetne stopnje možen po Kandijski cesti ali po Trdinovi ulici do vhoda v šolsko garderobo na razredni in predmetni stopnji ali na glavni vhod šole kot običajno. Dostop do šolskega igrišča bo možen s Trdinove ulice oziroma s parkirišča Osnovne šole Grm pri šolski kuhinji, avtobusi bodo lahko otroke odložili ob glavnem vhodu šole iz Trdinove ulice na Valantičevo, kjer je območje umirjenega prometa.

DSC_9695

nazaj