Podpis_pogodbe_za_2_fazo_del_v___dinji_vasi_-_Marjan_Skube__Gregor_Macedoni__Andrej_Novak.jpg

Nadaljevanje gradnje kanalizacije v Ždinji vasi

datum: 06. 01. 2023

Župan Gregor Macedoni in direktor podjetja Malkom Marjan Skube sta v družbi predsednika sveta Krajevne skupnosti Otočec Andreja Novaka podpisala pogodbo za nadaljevanje gradnje kanalizacije v Ždinji vasi v višini 1,7 milijona evrov z DDV. V 2. fazi del bo na novo zgrajenih 2,5 kilometra fekalne kanalizacije in 1,5 kilometra meteorne kanalizacije. Dela se bodo začela ta mesec in trajala eno leto.

Podpis pogodbe - Marjan Skube, Gregor Macedoni

V okviru lani zaključene prve faze del smo v Ždinji vasi že zgradili nekaj manj kot 3,7 kilometra vodovoda in skoraj tri kilometre kanalizacije, v bližnji Brezovici skoraj 600 metrov vodovoda, hkrati so bila prenovljena vsa cestišča v Ždinji vasi in del na območju Trške gore ter občinska cesta Novo mesto–Ždinja vas od križišča z državno cesto Na Brezovici do gostilne Pugelj. Prenova vodovoda in kanalizacije ter cest je znašala skoraj 1,5 milijona evrov, del je sofinancirala tudi država. Z letošnjim nadaljevanjem gradnje bomo dogradili celotno kanalizacijsko omrežje, kar bo omogočilo priključevanje objektov na javno kanalizacijsko omrežje za Ždinjo vas in nižje ležečo gospodarsko cono Brezovica. S tem nadaljujemo komunalno opremljanje naselij, za katera je tak način opremljanja smiseln oziroma gospodaren. Na ostalih območjih, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja, nudimo sofinanciranje nakupa malih čistilnih naprav, za kar je že objavljen razpis na naši spletni strani.

Povezane novice

02. december

Javni poziv za sofinanciranje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni občini Novo mesto za leto 2023

Zainteresirani prosilci lahko oddajo vlogo do porabe namenskih sredstev oziroma od 1. januarja 2023 do 30. oktobra 2023.

več >

24. maj

Prenovljene ceste, nov vodovod in kanalizacija v Ždinji vasi

V Ždinji vasi sta v petek, 20. maja 2022, župan Gregor Macedoni in predsednik sveta Krajevne skupnosti Otočec Franc Rifelj po zaključku prve faze del namenu predala novozgrajen vodovod, kanalizacijo...

več >

nazaj