Karteljevo.JPG

Gradnja čistilne naprave na Karteljevem

datum: 14. 02. 2023

Župan Gregor Macedoni in direktor podjetja Malkom Marjan Skube sta danes, 14. februarja, v prostorih Krajevne skupnosti Karteljevo podpisala pogodbo v vrednosti dobrih 743.000 evrov (brez DDV) za izgradnjo čistilne naprave pod naseljem Karteljevo v bližini avtoceste. Gradnja se bo začela aprila in bo zaključena prihodnje leto spomladi, ko sledi šestmesečno poskusno delovanje čistilne naprave, projekt pa se bo nadaljeval tudi z izgradnjo celotne kanalizacije v naselju.

Zgrajena bo membranska čistilna naprava s kapaciteto 350 populacijskih enot (PE) za potrebe čiščenja komunalne odpadne vode iz naselij Dolenje in Gorenje Karteljevo ter del povezovalnega voda komunalne kanalizacije v dolžini dobrih 300 metrov od čistilne naprave do južnega dela naselja, kjer je v prihodnje predvidena še izvedba celotne komunalne kanalizacije za naselji Dolenje in Gorenje Karteljevo.

Izgradnja kanalizacije bo stekla predvidoma še to leto, dela pa bodo obsegala še rekonstrukcijo vodovodnega omrežja, gradnjo novega vodohrama in navezavo na obstoječe vodovodno omrežje v Občini Mirna Peč. Urejen bo tudi potok skozi naselje in zgrajena nova cestna povezava.

Z izgradnjo čistilne naprave in v nadaljevanju kanalizacije bo krajanom Karteljevega omogočena priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, s tem pa bo trajno rešeno ravnanje s komunalno odpadno vodo v tej krajevni skupnosti.

 

Podpisnika pogodbe in predsednik Sveta KS Karteljevo Bojan Florjančič

Direktor podjetja Malkom Marjan Skube, Župan Gregor Macedoni,  predsednik sveta Krajevne skupnosti Karteljevo Bojan Florjančič.

nazaj