naslovna.jpg

Novo mesto obiskal minister za solidarno prihodnost

datum: 13. 03. 2023

V petek, 10. marca, sta župan Gregor Macedoni in podžupanja Sara Tomšič ministru za solidarno prihodnost Simonu Maljevcu ter državnemu sekretarju Klemnu Ploštajnerju na rotovžu predstavila razvojno stanovanjsko politiko in izzive občine na tem področju.

Župan Gregor Macedoni in podžupanja Sara Tomšič sta ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca na delovnem sestanku seznanila s tekočimi projekti na področju stanovanjske politike v mestni občini. V ospredju novomeških načrtov je projekt Podbreznik. Župan Gregor Macedoni je predstavil projekt Podbreznik in poudaril, da v lokalni skupnosti stanovanjsko politiko razumemo predvsem kot regijsko razvojno strategijo. Podžupanja Sara Tomšič je ob tem izpostavila izzive na področju aktivacije fonda praznih stanovanj. Na občini ocenjujemo, da je v Novem mestu trenutno na voljo 2000 stanovanj, ki so prazna zaradi razpršenosti v dedovanju ali pa so lastniki v slabši finančni kondiciji za obnovo stanovanja in njegovo postavitev na nepremičninski trg. Podžupanja je ministrovi ekipi predstavila idejo o mogočih investicijah v obnovo tovrstnih stanovanj in njihovo začasno umestitev v fond stanovanjskega sklada za neprofitni najem.

Solidarnostnega ministra in državnega sekretarja je  z izzivi stanovanjske politike podrobneje seznanil tudi direktor občinskega stanovanjskega sklada Bojan Rajer, ki je izpostavil potrebo po oskrbovanih stanovanjih ter pozdravil namero ministrstva po vzpostavljanju organizirane mreže stanovanjskih organizacij in krovne vloge pristojnega ministrstva v njej. Podprl je tudi prizadevanja ministrstva v luči spodbujanja najemniške kulture.

foto-7

nazaj