roke_in_noge_mladostnikov.jpg

Dobrodošle ideje mladih za izboljšanje življenja v Novem mestu

datum: 05. 06. 2023

Mladinski svet Novo mesto ob podpori naše občine mlade s pozivom za prijavo projektnega načrta vabi k predlogom za izboljšave na področjih kulture, športa, izobraževanja, zaposlovanja, prostovoljstva, zdravja, manjših infrastrukturnih sprememb in drugih področjih v lokalnem okolju. Gre za program za uresničevanje idej mladih, ki je sestavljen iz delavnic, mentorstva in finančne podpore izbranim projektom. Te lahko mladi ustvarjalci na poziv prijavijo ne glede na to ali so v idejni fazi ali zreli za izvedbo. Za poziv je predvidenih 15 tisoč evrov, odprt bo do porabe sredstev, posamezen projekt pa bo sofinanciran do višine 2 tisoč evrov.

Javni poziv Mladinskega sveta Novo mesto za projektni načrt je namenjen mladim med 15. in 29. letom starosti, ki so vabljeni, da predstavijo in nato uresničijo svoje ideje, s katerimi bodo pridobili nove življenjske in karierne izkušnje ter hkrati v novomeško okolje vnesli pozitivne učinke in izboljšali kakovost življenja občanov.

Ideja je lahko v začetni fazi, saj jo bodo s pomočjo strokovne komisije nato nadgradili do konkretnega projekta. Če je že oblikovana, se lahko mladi na poziv prijavijo tudi neposredno z izpopolnjenim projektom. V prvi fazi bo strokovna komisija iz prejetih idej izbrala tiste, ki so primerne za realizacijo. V drugem krogu bo sledila poglobljena obravnava projektov, diskusija z mladimi, proučitev ideje z različnih vidikov (finance, organizacija, stroški, učinki, cilji, časovnica …), svetovanje pri pripravi dokumentacije in oddaji projektnega načrta.

Zmagovalne ideje bodo izbrane na podlagi izkazanih pozitivnih učinkov na mesto, uresničljivosti idej in motiviranosti prijaviteljev. Projektni načrt je možno oddati na elektronska naslova bor.grobelsek@drustvo-dns.si ali ivica.menger@novomesto.si na vnaprej pripravljeni dokumentaciji, ki je objavljena na povezavi.

Na občini načrtujemo z aktivacijo Mladinskega sveta Novo mesto v prihodnjih letih doseči še večje vključevanje mladih v lokalno okolje in zastopanje njihovih interesov v skupnosti, svet pa bo predstavljal tudi sogovornika glede aktivnosti, sredstev ter infrastrukturi namenjeni mladini.

nazaj