Mali_Slatnik_-_Petelinjek-2.jpg

Posodabljamo cestno infrastrukturo

datum: 25. 05. 2023

Na številnih odsekih v občini potekajo posodobitve in ureditve cestne infrastrukture. Dela se zaključujejo na Topliški cesti in na relaciji med Malim Slatnikom in Petelinjekom, aktivno pa potekajo na državni cesti v Birčni vasi, med Pangrč Grmom in Gabrjem ter v Črmošnjicah. Jeseni bodo stekle tudi preplastitve občinskih cest v desetih krajevnih skupnostih.

V prihajajočem vikendu bo na Topliški cesti potekalo zaključno asfaltiranje od avtobusne postaje v smeri proti Drski. Za izvedbo asfaltiranja in ostalih zaključnih del bo zato na omenjenem odseku državne ceste v soboto in nedeljo, 27. in 28. maja, vzpostavljena popolna zapora, po zaključku del pa bo promet sproščen. Obvoz bo v času zapore urejen na relaciji Šmihelski most–Prečna–Straža–Srebrniče–Topliška cesta in obratno.

Topliska cesta - asfaltiranje

 

Med Gabrjem in Pangrč Grmom poteka prenova enokilometrskega odseka tamkajšnje lokalne ceste, kjer za izboljšanje cestne povezave med krajevnimi skupnostmi Gabrje, Stopiče in Dolž v prvi fazi del najprej poteka gradnja novega mostu čez potok Sovpat, ki je v zaključni fazi. Celotna naložba bo zaključena predvidoma do konca leta.

Pangrc Grm - izgradnja mostu

 

V Črmošnjicah na odseku od manjšega mostu čez Težko vodo do odcepa za Šentjošt poteka druga faza ureditve ceste, manjkajočega pločnika in javne razsvetljave v skupni dolžini 90 metrov. Investicija, ki bo zaključena predvidoma avgusta, bo bistveno pripomogla k izboljšanju prometne varnosti na tem območju.

Črmošnjice - dela na cesti

 

Uspešno se nadaljuje prenova državne ceste v Birčni vasi pri podružnični osnovni šoli, kjer poteka izgradnja manjkajočega pločnika, prenova ceste, izgradnja javne razsvetljave in  avtobusnega obračališča. Predviden zaključek vseh del je konec avgusta.

Birčna vas

 

Dela zaključujemo med Malim Slatnikom in Petelinjekom, kjer je bila zgrajena nova večnamenska pot za pešce in kolesarje ter prenovljen kilometrski odsek ceste med naseljema in urejeno tudi varno avtobusno postajališča z obračališčem, ki omogoča dodatno varnost šolarjev podružnične Osnovni šoli Mali Slatnik.

Mali Slatnik - Petelinjek obračališče

 

Od septembra do novembra so načrtovane tudi preplastitve občinskih cest v skupni dolžini približno dveh kilometrov. Prenovili bomo 12 odsekov cest v desetih krajevnih skupnostih.

 

nazaj