children-g3d5455859_1280.jpg

Za ureditev razmer otrok iz težavnih socialnih okoljih

datum: 09. 06. 2023

Župani enajstih dolenjskih, belokranjskih in posavskih občin na terenu opažajo zahtevno problematiko otrok iz težavnih socialnih okolij, ki je zaznavna tudi z družbeno odklonilnim vedenjem v romskih naseljih, pri čemer pa sistemske podpore države za reševanje situacije ne najdejo. Združili so se v cilju spremembe Zakona o socialno varstvenih prejemkih, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Zakona o urejanju trga dela in Zakona o voznikih.

Oddaja obrazcev za podporo spremembam zakonov preko portala e-Uprava

1 - Zakon o socialno varstvenih prejemkih qr koda_O socialno varstvenih prejemkih   2 - Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih  qr koda_O družinskih prejemkih   3 - Zakon o voznikih  qr koda_O voznikih   4 - Zakon o urejanju trga dela  qr koda - O urejanju trga dela  

Overitev obrazcev za podporo spremembam zakonov na upravnih enotah

 • Obrazce izpolnite in overite na vseh upravnih enotah in krajevnih uradih v času uradnih ur in poslovnega časa.
 • V obrazce vpišete ključne besede
  • 1024    OTROCI 1
  • 1025    OTROCI 2
  • 1026    OTROCI 3
  • 1027    OTROCI 4
 • Do 14. julija overjene obrazce oddate na stojnicah pri upravnih enotah ali jih pošljete na naslov: Pobuda otroci, p.p. 401, 8101 Novo mesto. 

Predlagane spremembe štirih zakonov

 • Nedenarno izplačilo socialne pomoči in otroškega dodatka v primeru neobiskovanja osnovne šole in v primeru zapadlih dolgov do javnih subjektov.
 • Znižanje otroškega dodatka za tretjino v primeru nevključitve otroka v srednješolsko izobraževanje.
 • Hitrejša napotitev brezposelne osebe na delo.
 • Poenostavljen izbris iz evidence brezposelnih ob kršitvah obveznosti.
 • Podaljšanje maksimalne vključenosti posameznika v javna dela iz dveh na štiri leta.
 • Uvedba pogoja za opravljanje vozniškega izpita z devetletnim obiskovanjem osnovne šole in zaključenim sedmim razredom.

Več informacij je na voljo v povezanih novicah in v letaku

Povezane novice

17. junij
volitve - vizualno

Na polovici zbiranja podpisov: občuten porast podpore v preteklem tednu

Čez mesec dni se izteče rok za zbiranje 5000 podpisov za zakonodajne spremembe, ki so bile vložene na pobudo enajstih občin JV Slovenije in Posavja z romsko problematiko. Do sedaj je zbranih že...

več >

16. junij
tržnica za zbiranje podpisov Oddaja podpisov za zakonodajne spremembe tudi na stojnici na Novem trgu

Oddaja podpisov za zakonodajne spremembe tudi na stojnici na Novem trgu

Podpis podpore za spremembo zakonodaje, s katero bi urejali razmere otrok iz težavnih socialnih okolij, lahko oddate vsak delovni dan na stojnici na Novem trgu, podporo pa lahko izkažete tudi z uporabo...

več >

24. maj
prenosni racunalnik

Podpis za spremembo zakonodaje lahko oddate tudi elektronsko

Do 14. julija 2023 poteka zbiranje podpisov za spremembo zakonodaje s ciljem reševanja problematike otrok iz težavnih socialnih okolij, kamor se uvršča tudi problematika v romskih naseljih....

več >

17. maj

Zbiranje podpisov za spremembo zakonodaje s ciljem reševanja problematike otrok iz težavnih socialnih okolij

Župani enajstih občin jugovzhodne Slovenije in Posavja, med katerimi je tudi župan Gregor Macedoni, so se z namenom ureditve razmer otrok in mladine, ki odraščajo v težavnih socialnih okoljih,...

več >

nazaj