prireditve-1.jpg

Razpis: 1,8 milijona evrov podpore za programe in projekte organizacij in posameznikov

datum: 30. 10. 2023

Objavljen je razpis za sofinanciranje delovanja organizacij in posameznikov s posebnim statusom in sofinanciranje projektov za leto 2024. Za dvanajst vsebinskih področij organizacijam in posameznikom, ki v našem okolju predstavljajo pomembno družbeno komponento, namenjamo skupaj 1,8 milijona evrov. Gre sicer v letu 2022 prvič uvedeni triletni razpis, namenjen tako prijavljencem, ki smo jim že odobrili sofinanciranje in oddajo le letni program dela, kot tudi novim in obstoječim vlagateljem za podporo enkratnim projektom. Prvi rok za oddajo vlog v digitalni obliki poteče 1. decembra. Prijaviteljem bo v pomoč pri prijavi informativno srečanje, ki bo v sredo, 8. novembra 2023, ob 14. uri na rotovžu.

Z denarno podporo želimo organizacijam in posameznikom s posebnim statusom omogočiti stabilno delovanje. Gre sicer za področja kulture, mladine, socialnega in zdravstvenega varstva, športa, prireditev, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja, delovanja preostalih društev in organizacij, turizma, prireditev, pomembnih za turistično promocijo občine, za oživljanje mestnega jedra in okolja ter letos kot novost tudi za področje integracije v skupnost.

Če po preteku prvega razpisnega roka prosilcem ne bodo razdeljena vsa razpisana sredstva, bo vloge možno oddati še dvakrat v letu 2024, in sicer med 29. marcem in 29. aprilom 2024 (2. razpisni rok) ter med 30. avgustom in 30. septembrom 2024 (3. razpisni rok).  V letu 2024 se tudi zaključi triletno obdobje in bo objavljen nov triletni razpis 2025–2027.

INFORMATIVNI DAN

Za potrebe informiranja o javnem razpisu bo izveden informativni dan, in sicer 8. 11. 2023, od 14.00 – 16.00 na rotovžu.

RAZPISNA DOKUMENTCIJA

Razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi. 

ODDAJA VLOG IN DOSTOP DO DIGITALNE PLATFORME

Vloge se oddajajo prek digitalne platforme, ki je na voljo na  povezavi

 

Povezane novice

30. oktober

Javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2024

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi - 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB1), - Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za...

več >

nazaj