DSC_9955.jpg

Podpora gospodarstvu s subvencioniranjem obrestne mere podjetniških posojil

datum: 29. 11. 2023

Župan Gregor Macedoni je s 15 novomeškimi podjetniki včeraj, 29. novembra, na rotovžu podpisal pogodbe o subvencioniranju obrestne mere podjetniških posojil za leto 2023. Od začetka izvajanja tovrstne pomoči leta 2017 smo namenili 120.000 evrov in podprli več kot 170 vlog, ambicioznim in prodornim podjetnikom pa pomagamo tudi z garancijsko shemo za Dolenjsko in regijsko štipendijsko shemo.

Kot je povedal župan, se na občini zavedamo pomena podjetništva, ki ga lokalna skupnost podpira s sistemski ukrepi. »Projekt subvencioniranja obresti podjetniških posojil je simbolno namenjen spodbudi aktivnim podjetjem, ki investirajo in širijo oziroma ohranjajo dosežen nivo poslovanja, konkretno pa pomoči pri pokrivanju stroškov financiranja, s katerimi se srečujejo novomeška podjetja in drugi upravičenci. V novomeški občini podpiramo tri taka področja, poleg subvencije obrestne mere sta to še izvajanje garancijske sheme za Dolenjsko in regijska štipendijska shema. Vsi ti ukrepi podjetnikom pomagajo, da lahko sistemsko izvajajo svoje poslanstvo in dejavnosti,« je še dodal novomeški župan.

 Od leta 2008 do danes smo za izvajanje in delovanje regijske štipendijske sheme namenili okoli 160.000 evrov, vanjo pa je bilo do sedaj vključenih več kot 170  štipendistov in 99 podjetij. V okviru garancijske sheme za Dolenjsko, kjer podjetjem pomagamo do posojil, je bilo letos razpisanih garancij za 2,1 milijona evrov, s posojili pa smo podprli 11 podjetij.

Z vsemi tremi podpornimi instrumenti aktivno prispevamo k rasti in ohranjanju delovnih mest in nadaljnjemu razvoju gospodarstva oziroma podjetniške pobude v občini in regiji. Izvedba navedenih ukrepov je zaupana Razvojnemu centru Novo mesto, ki skrbi za celovito regijsko koordinacijo na področju razvoja podjetništva.

nazaj