zelena_pu____ica.jpg

Po osvežitev znanja o cestno prometnih predpisih na brezplačna predavanja

datum: 21. 02. 2024

V sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in Agencijo RS za varnost v prometu občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu organizira brezplačna predavanja o cestno prometnih predpisih. Poudarek bo predvsem na novostih ravnanja v prometu, predavanje za Krajevni skupnosti Šmihel in Drska bo v ponedeljek, 4. marca 2024, ob 17. uri v prostorih Gasilskega doma Šmihel. Za Krajevno skupnost Mali Slatnik pa bo v torek, 5. marca 2024, ob 18. uri v gostilni Štefan.

Predavatelj Igor Rolih z Agencije za varnost v prometu bo v Regrči vasi predstavil novosti cestno prometnih predpisov, vsebino, ki je sicer namenjena vsem udeležencem v prometu, pa prilagodil voznikom z daljšim vozniškim stažem. 

Seidlova cesta s pešci

nazaj