Westrova_ulica.jpg

Celovita in varnejša ureditev odseka Westrove ulice

datum: 22. 05. 2024

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in predsednik uprave CGP Martin Gosenca sta danes na rotovžu podpisala pogodbo v višini dobrih 747.000 evrov, ki jih bo občina namenila za celovito ureditev 150-metrskega odseka Westrove ulice od križišča s Šegovo ulico do križišča z Volčičevo in bližnjega 100-metrskega odseka slepe Šegove ulice. Ker je zaradi bližine Šolskega centra Novo mesto območje prometno zelo obremenjeno, bo izvajalec skušal večja gradbena dela opraviti v času šolskih počitnic, sicer pa bodo potekala do konca leta.

V okviru projekta bo na odseku Westrove ulice in na slepem kraku Šegove ulice na novo urejeno vozišče, cestna razsvetljava in kanalizacija. Na Westrovi ulici bo z obojestranskim pločnikom in kolesarsko stezo poskrbljeno tudi za varne površine za pešce in kolesarje.

 

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in predsednik uprave CGP Martin Gosenca podpisujeta pogodbo

nazaj