most___ez_reko_Krko_na_kateri_je_kolesar.png

V sredo spletna razprava o prometni strategiji

datum: 27. 05. 2024

Na Mestni občini Novo mesto smo začeli z aktivnostmi za pripravo Občinske celostne prometne strategije (OCPS) za obdobje od leta 2025 do leta 2031. Namen OCPS je sprememba potovalnih navad v občini v bolj trajnostne načine mobilnosti, pri njeni pripravi pa bo poudarek na vključenosti širše javnosti na javnih razpravah, na katerih lahko občani in občanke podajo svoje predloge o prihodnjih prometnih ureditvah v svojem kraju in občini. Javna razprave o OCPS v Mestni občini Novo mesto bo v sredo, 12. junija 2024, ob 17. uri v spletnem okolju.

Vabimo vas, da se nam pridružite in sodelujete s svojimi predlogi. Povezava do razprave.

OCPS predstavlja instrument, ki bo nadomestil in nadgradil trenutno še aktualno Celostno prometno strategijo Mestne občine Novo mesto (CPS NM), ki je bila izdelana leta 2017 in je imela začrtano zaporedje izvajanja ukrepov s področja trajnostne mobilnosti za obdobje do leta 2022. Aktivnosti za izdelavo nove OCPS, kot so javne razprave, delavnice, anketiranje in razstave, bodo potekale do marca 2025, na podlagi izvedenih aktivnosti pa bomo nato pripravili strateški dokument, ki bo temelj za trajnostno načrtovanje prometa in za pridobivanje sredstev iz javnih razpisov za izvedbo prometnih ureditev.

Za pripravo OCPS je Mestna občina Novo mesto kandidirala na razpisu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 dobila odobreno sofinanciranje v višini 70 odstotkov vrednosti celotne operacije izdelave OCPS.

 

nazaj