vodilna slika

Tradicionalno srečanje oglarjev Slovenije in prižig oglarske kope

dne 08. 09. 2018, 10:00

Lokacija: Miklavž na Gorjancih

Vabljeni na tradicionalno srečanje oglarjev Slovenije ob 10.00 uri in slavnostni prižig oglarske kope ob 13.00 uri.

Spoštovani oglarji in simpatizerji oglarstva!

V Sloveniji je zanimanje za oglarjenje še vedno živo. Mnogo vas je, ki znate črno zlato – oglje, kuhati. Danes smo slovenski oglarji povezani v neformalni obliki kluba oglarjev Slovenije. Uresničujemo večletno željo, da pridobimo pravno formalno obliko, zato ustanavljamo Društvo oglarjev Slovenije.

Temeljni namen in cilj društva je predstavljanje oglarjenja doma in po svetu in širjenje uporabe oglja proizvedenega na klasičen način v oglarskih kopah.

Za doseganje temeljnega namena in ciljev bo društvo izvajalo naslednje naloge:

•informiranje in izobraževanje članov za boljše gospodarjenje z gozdovi;

•svetovanje in strokovna podpora članom pri pridobivanju oglja;

•svetovanje in sodelovanje pri prodaji oglja in pomoč pri organiziranju prodaje oglja;

•svetovanje in sodelovanje pri nakupu delovnih in zaščitnih sredstev ter strokovne literature;

•svetovanje in sodelovanje pri nakupu vreč in ostalega materiala za pakiranje oglja;

•sodelovanje pri pripravi načrtov za gospodarjenje z gozdom in gozdnim prostorom;

•svetovanje pri izvajanju negovalnih ukrepov v gozdu, gozdnem robu in površinah, ki se zaraščajo;

•sodelovanje z drugimi društvi v Sloveniji in tujini.

Društvo bo lahko zaradi uresničevanja svojega namena in temeljnega cilja kot dopolnilo k nepridobitni dejavnosti opravljalo tudi pridobitno dejavnost, za kar se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno sestavlja določeno storitev ali dosežek, oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev društva.

Več informacij:

Klub oglarjev Slovenije: Jože Prah, 041 657 560, joze.prah@amis.net

Društvo Gorjanske košenice: Franci Bratkovič, 051 615 215, franci.bratkovic@siol.net

 

nazaj