vodilna slika

5. strokovni posvet

dne 25. 09. 2019, 13:00

Lokacija: KC Janeza Trdine

Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto vabi na 5. strokovni posvet Po jutru se dan pozna.
Na posvetu z naslovom OBLIKOVANJE GLASBENE IDENTITETE bomo na različne načine in v različnih oblikah predstavili vlogo glasbene umetnosti na področju kulturno-umetnostne vzgoje. Skozi predavanja priznanih strokovnjakov se bomo seznanili z začetki glasbene pedagogike v splošnem glasbenem izobraževanju pri nas ter opozorili na pozitivne učinke glasbe v obdobju otroštva, ki se kažejo na področjih miselnega, čustvenega in socialnega razvoja otrok. Kot primer dobre prakse bo predstavljen projekt, ki uspešno razvija nove modele, oblike in didaktične pristope povezovanja vzgojno-izobraževalnega dela in umetniških dejavnosti, v sklopu izkustvene delavnice pa bomo spoznali nekaj glasbenih dejavnosti, s katerimi si lahko pomagamo tako pri izvedbi ur glasbene umetnosti kot tudi pri drugih učnih predmetih. Posvet bo ponudil pedagoški koncert na temo jazzovskega opismenjevanja najmlajših, ki je minulo sezono nastal v produkciji Zavoda Novo mesto, na koncu pa bomo v sklopu okrogle mize skupaj s priznanimi strokovnjaki razpravljali o stanju in izzivih kulturno-umetnostne vzgoje v splošnem glasbenem izobraževanju. Posvet je namenjen vsem, ki glasbeno umetnost vključujete ali bi jo želeli vključiti v svoje delo (ravnateljem, vzgojiteljem, učiteljem, profesorjem, koordinatorjem kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno-izobraževalnih in kulturnih ustanovah, glasbenim pedagogom …). 

nazaj