vodilna slika

Program vseživljenjsko učenje

od 12. 08. 2022 do 17. 09. 2022

Lokacija: Slovenija, Hrvaška

Program vseživljenjskega učenja, kateregaizvaja Zveza Sožitjesistematično se razvija že več kot dvajset let.

Program je namenjen vsem osebam z zmernimi, težjimi in težkimi MDR, starejšim od 18 let.  Odrasle  osebe z motnjo v duševem razvoju  (OMDR) se programa udeležujejo samostojno, v njem razvijajo in ohranjajo že pridobljeno znanje.

Ob različnih  vsebinahjih se spodbuja k priznavanju odraslosti ( samostojnost, samoodločanje, krepitvi lastne vrednosti ...). Program sledi tudi večji socialni vključenosti, saj dobijo OMDR priložnost navezovanja novih stikov in sklepanja poznanstev.

Vsebina programov je raznolika in OMDR iz našega društva so vključeni  v  deset podprogramov. Vsi podprogrami so učne narave.

OMDR v začetku leta na anketi  o programih društva izrazijo željo o udeležbi v določeni program. Iz našega društva programa se bo udeležilo 38 OMDR od tega iz MO Novo mesto 27 OMDR.

Osebe z motnjo spremlja 11 spremljevalcev od tega iz MO NM 7 .

Program poteka od 12. junija v različnih krajih Slovenije (Koper, Piran, Kranjska Gora,Portorož,Izola,Bohinj, Zreče, Stari trg ob Kolpi, Želebej) in v Hrvaški ( Špadiči, Savudrija).

 

Predsednica društva: Anica Stanković

nazaj