vodilna slika

Pravilnik o številu in času uporabe posameznih delov uniforme in dodatne opreme za občinske redarje Mestne občine Novo mesto

datum: 22. 10. 2015

Dolenjski uradni list 11 - 2015

Na podlagi 6. člena Odloka o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 56/2000) in na podlagi 6. alineje 2. odstavka 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013, 18/2015, 21/2015 in Dolenjski uradni list, št. 8/ 2015) je župan Mestne občine Novo mesto dne 25. 8. 2015 sprejel

 

P R A V I L N I K
o številu in času uporabe posameznih delov uniforme in dodatne opreme za občinske redarje Mestne občine Novo mesto

 

1. člen

Ta pravilnik določa število in čas uporabe posameznih delov uniforme in dodatne opreme občinskih redarjev (v nadaljnjem besedilu: redarji), ki opravljajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov, drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti in zakonov, če je za to v zakonu dano pooblastilo lokalni skupnosti.

 

Enotno uniformo, dopolnilni deli uniforme, simbole, oznake službenih vozil, nazive in označbe nazivov redarjev določajo pravilniki, ki jih izda minister pristojen za lokalno samoupravo in regionalno politiko v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve.

 

2. člen

 

Redarji so dolžni nositi uniformo samo med delovnim časom oziroma kadar opravljajo dela in naloge, ki to zahtevajo.

Izven delovnega časa lahko redarji nosijo uniformo samo ob prihodu na delo in ob odhodu iz dela.

Redarji morajo imeti uniformo čisto in urejeno in so jo dolžni redno vzdrževati.

Redarji morajo biti urejeni, imeti morajo zapete gumbe in zadrge, ter kapo s ščitnikom ali klobuček na glavi.

3. člen

 

Uniforma se nosi v predpisanem kompletu skupaj z opremo, ki je predpisana v predpisu iz drugega odstavka prvega člena tega pravilnika.

 

4. člen

 

V zaprtih prostorih Občinske uprave se lahko namesto suknjiča nosi pulover, srajca ali samo polo majica.

V zaprtih prostorih Občinske uprave ni potrebno nositi kape s ščitnikom oziroma klobučka, prav tako tudi ne v drugih poslovnih prostorih, službenih vozilih in sredstvih javnega prevoza.

5. člen

 

Uniformo dobijo redarji v brezplačno uporabo.

 

6. člen

 

Letna uniforma se nosi praviloma v sezoni, ki se začne 15. aprila in konča 14. oktobra istega koledarskega leta.

Zimska uniforma se nosi praviloma v sezoni, ki se začne praviloma 15. oktobra in konča 14. aprila naslednjega koledarskega leta.

V primeru, da vremenske razmere določenega dne močno odstopajo od povprečnih vremenskih razmer letne oziroma zimske sezone, lahko vodja oddelka za take dneve odredi katere dele uniforme bodo redarji nosili.

 

7. člen

 

Število in čas uporabe posameznih delov uniforme je:

 

Letna uniforma občinskega redarja

Letna uniforma občinskega redarja

 

Del uniforme

Število kosov

Čas trajanja

 

 

ob nastopu

poznejše dodelitve

1.

hlače

2

1 vsako leto

2.

hlačno krilo

2

1 vsako leto

3.

srajca kratki rokav

4

1 vsako drugo leto

4.

suknjič

2

1 vsako tretje leto

5.

kravata s sponko

2

1 vsako leto

6.

kapa s ščitnikom ali klobuček

2

1 vsako leto

7.

nogavice

5

5 vsako leto

8.

čevlji

2

1 vsako leto

9.

pas

1

1 vsako drugo leto

10.

vetrni jopič

2

1 vsako drugo leto

11.

hlače do kolen

2

1 vsako drugo leto

12.

polo majica

4

2 vsako leto

 

Zimska uniforma občinskega redarja

Zimska uniforma občinskega redarja

 

Del uniforme

Število kosov

Čas trajanja

 

 

ob nastopu

poznejše dodelitve

1.

hlače (z ali brez podloge)

2

1 vsako leto

2.

srajca dolgi rokav

3

1 vsako leto

3.

suknjič

2

1 vsako tretje leto

4.

jopica

2

1 vsako tretje leto

5.

kravata s sponko

1

1 vsako drugo leto

6.

kapa s ščitnikom ali klobuček

1

1 vsako leto

7.

nogavice

5

5 vsako leto

8.

čevlji (visoki in nizki)

2

1 vsako tretje leto

9.

pas

1

1 vsako drugo leto

10.

bunda

1

1 vsako tretje leto

11.

usnjene rokavice

1

1 vsako peto leto

12.

šal

1

1 vsako peto leto

 

Uniforma občinskega redarja – kolesarja

Uniforma občinskega redarja -  kolesarja

 

Del uniforme

Število kosov

Čas trajanja

 

 

ob nastopu

poznejše dodelitve

1.

kolesarske hlače do kolen

1

1 vsako peto leto

 

z zaščitnimi hlačami

1

1 vsako peto leto

2.

kolesarska čelada

1

1 vsako peto leto

3.

rokavice - kolesarske

1

1 vsako peto leto

4.

športni čevlji

1

1 vsako peto leto

 

 

Uniforma občinskega redarja – motorista

Uniforma občinskega redarja - motorista

 

Del uniforme

Število kosov

Čas trajanja

 

 

ob nastopu

poznejše dodelitve

1.

motoristični jopič z brezrokavnikom

1

1 vsako peto leto

2.

motoristične hlače

1

1 vsako peto leto

3.

motoristična čelada

1

1 vsako peto leto

4.

motoristični čevlji

1

1 vsako peto leto

5.

zaščitne rokavice - motoristične

1

1 vsako peto leto

 

Dopolnilni deli uniforme občinskega redarja

Dopolnilni deli uniforme

 

Del uniforme

Število kosov

Čas trajanja

 

 

ob nastopu

poznejše dodelitve

1.

epolete - par

1

1 vsako tretje leto

2.

položajna oznaka - kos

1

1 vsako tretje leto

3.

odsevni brezrokavnik z napisom

1

1 vsako peto leto

4.

pulover pleten (brez označb)

1

1 vsako peto leto

5.

majica spodnja kratek rokav, aktivno perilo

1

1 vsako tretje leto

6.

kovinske lisice

1

1 vsako peto leto

7.

torbica za lisice

1

1 vsako peto leto

8.

delovni pas - opasač in pas za pod opasač

1

1 vsako peto leto

9.

pas COP Nylon - za samostojno nošenje

1

1 vsako peto leto

10.

službena torbica

1

1 vsako peto leto

11.

plastična zatega

1

1 vsako peto leto

12.

nožek za rezanje plastičnih zateg

1

1 vsako peto leto

13.

plinski razpršilec

1

1 vsako tretje leto

14.

razpršilec za nudenje prve pomoči (SOS spray)

1

1 vsako tretje leto

15.

torbica za plinski razpršilec

1

1 vsako peto leto

16.

žepna svetilka

1

1 vsako peto leto

17.

piščal z vrvico

1

1 vsako peto leto

18.

loparček PVC

1

1 vsako peto leto

19.

izkaznica in program za izdelavo izkaznice

1

1 vsako peto leto

20.

usnjen etui

1

1 vsako peto leto

21.

program za vezenja za embleme

1

1 vsako leto

22.

emblem velik za vrhnja oblačila

1

1 vsako leto

23.

našitek "ime in priimek"

1

1 vsako tretje leto

 

8. člen

 

Če je redar iz kakršnegakoli razloga odsoten z dela več kot šest mesecev oziroma svojega dela ne opravlja na terenu, se rok trajanja posameznih delov uniforme podaljša za toliko časa, kolikor je bil redar odsoten z dela oziroma svojega dela ne opravlja na terenu.

 

V primeru, da uniforma redarja ni poškodovana ali izrabljena, redar ni upravičen do posameznega dela nove uniforme.

9. člen

 

Po preteku rokov iz 7. člena tega pravilnika in ob nadomestitvi z novim, postanejo posamezni deli uniforme last redarja, ki jih je dobil v uporabo. Ti deli so: čevlji, nogavice, pas, rokavice in šal. Ostali deli uniforme, dopolnilni deli uniforme in oprema, se vrnejo.

Vrnjeni deli uniforme, ki jih ni možno uporabiti se lahko podarijo humanitarnim organizacijam. Pred tem se z uniforme snamejo vse službene oznake.

10. člen

 

Redar, kateremu preneha delovno razmerje oziroma je prerazporejen na drugo delovno mesto, mora službeno uniformo, dopolnilne dele uniforme in opremo, ki ji še ni potekel rok, vrniti. Izjema so čevlji in nogavice.

 

11. člen

 

Uniformo, dopolnilne dele uniforme in opremo ni dovoljeno odtujevati, niti je spreminjati.

 

12. člen

 

V primeru poškodovanja, strganja, uničenja, izgube ali odtujitve, po krivdi redarja, je redar dolžan z lastnimi sredstvi kupiti uniformo, dopolnilni del, opremo, oziroma tisti del uniforme, ki ji rok uporabe še ni potekel. Ravno tako mora redar povrniti stroške uniforme, če mu preneha delovno razmerje na njegovo prošnjo oziroma po njegovi krivdi.

 

13. člen

 

Evidenca o izročanju uniforme, dopolnilnih delov in opreme, roku trajanja in vračanja se vodi na Občinskem inšpektoratu.

 

14. člen

 

Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o številu in času uporabe posameznih delov uniforme in dodatne opreme za pooblaščene delavce občinskega redarstva (Uradni list RS, št. 108/2000).

 

15. člen

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

Št. 0612-3/2015

Novo mesto, dne 25. 8. 2015

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

 

 

nazaj