vodilna slika

Sklep o vzpostavitvi videonadzora

datum: 25. 09. 2015

Dolenjski uradni list 10 - 2015

Sklep o vzpostavitvi videonadzora

 

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15 in Dolenjski uradni list, št. 8/15) ter 1. člena Pravilnika o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih površinah v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 9. seji dne 24. 9. 2015 sprejel naslednji

 

 

SKLEP

O VZPOSTAVITVI VIDEONADZORA

 

1. člen

 

Mestna občina Novo mesto vzpostavi videonadzor na območju zemljišča parc. št. 1393/3, KO 1484-Šmihel pri Novem mestu.

2. člen

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 371-27/2015

Novo mesto, 24. 9. 2015

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

 

 

 

nazaj