vodilna slika

Obvezna razlaga 1., 3. in 4. alineje 4. odstavka 74. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto

datum: 08. 06. 2018

Dolenjski uradni list 13 - 2018

Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16 in 21/17) in 105. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17 in 10/18 ) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 30. redni seji dne 31. 5. 2018 sprejel

 

OBVEZNO RAZLAGO


1., 3.  in 4. alineje 4. odstavka 74. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/1446/14 - teh. popr., 16/15 in Dolenjski uradni list, št.12/15-  v nadaljevanju: OPN)

v naslednjem besedilu:

»Za stavbo iz 1.  in 3. alineje 4. odstavka 74. člena OPN in objekt iz 4. alineje 4. odstavka 74. člena OPN se šteje stavba, gradbeno inženirski objekt ali drug gradbeni poseg, narejen  z gradbenimi, zaključnimi gradbenimi ali inštalacijskimi deli, sestavljen iz gradbenih proizvodov, proizvodov ali naravnih materialov, skupaj s trajno vgrajenimi inštalacijami in napravami v objektu, ki so namenjene delovanju objekta.«

 

Številka: 350-6/2018

Novo mesto, dne 31. 5. 2018

                                                                                                                

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

nazaj