vodilna slika

Popravek Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjski objekt na Jakčevi v Novem mestu

datum: 08. 06. 2018

Dolenjski uradni list 13 - 2018

V Sklepu o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjski objekt na Jakčevi v Novem mestu (Dolenjski uradni list RS, št. 26/2017) je bila ugotovljena napaka, zato na podlagi 7. člena Pravilnika o ustanovitvi in izdajanju Dolenjskega uradnega lista št. 9000-11/2015 z dne 18. 3. 2015 dajem naslednji

 

POPRAVEK

Sklepa o začetku priprave

občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjski objekt na Jakčevi v Novem mestu

 

V 3. členu Sklepa o začetku priprave za stanovanjski objekt na Jakčevi v Novem mestu (Dolenjski uradni list RS, št. 26/2017) se 2. odstavek zamenja z naslednjim besedilom: »Območje načrtovanega OPPN za bodočo pozidavo se nahaja med bloki Jakčeva ulica 16, 18 ter Jakčeva ulica 19, 20, 21, 22 in obsega cca. 82 arov.«

 

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

 


Številka: 350-11/2017                                                                      

Novo mesto, dne 31. 5. 2018                                                                                                                                                                                            

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni l.r.

nazaj