vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto

datum: 24. 11. 2021

Dolenjski uradni list 20 - 2021.

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 23. seji dne 11. 11. 2021  sprejel

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto

 1. člen

V Odloku o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 9/18) se v 4. členu nadomestijo naslednji zapisi:

Zap. št.

Številka odseka

Začetek odseka

Potek odseka

Konec odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]

1.

289123

295031

Suhor - Prečna

295042

1.359

V

 

13.

295042

295051

Straška cesta - Prečna

295043

2.351

V

 

16.

295052

295051

Straška cesta - Zaloška cesta - Češča vas - Zalog

295053

2.390

V

 

17.

295071

R2 419

Potok - Veliki Podljuben - Birčna vas

R3 664

2.829

V

2.833 - Straža

18.

295082

R2 419

Volavče - Vrh pri Ljubnu - Petane - Birčna vas

R3 664

5.807

V

319 - Straža

55.

295283

295291

Paha - Sela pri Štravberku - Nova Gora - Štatenberk

425501

4.200

V

3.963 - Mokronog-Trebelno

57.

295301

295281

Herinja vas - Šmarješke Toplice - Obrh

295321

610

V

1.983 - Šmarješke Toplice

64.

395071

395012

Hrastje - Tolsti Vrh - Dolenji Suhadol

295201

206

V

2.385 - Šentjernej

 • ukine naslednji zapis:

Zap. št.

Številka odseka

Začetek odseka

Potek odseka

Konec odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]

14.

295043

289123

Prečna - Podgora - Straža

R2 419

218

V

4.596 - Straža

 • v zadnji vrstici tabele zapis »122.074« nadomesti z »122.095«.
 1. člen

V 6. členu tabele »Zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ) so:« pod alinejo »mesto Novo mesto« se nadomestita naslednja zapisa:

Zap. št.

Številka odseka

Začetek odseka

Potek odseka

Konec odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]

8.

299061

R2 419

Jakčeva ulica - Ragovska ulica

299181

749

V

 

15.

299251

295041

Straška cesta

R3 651

644

V

 

 • v zadnji vrstici tabele zapis »11.219« nadomesti z »11.213«.
 1. člen

V 8. členu tabele »Javne poti (JP) so:« pod alinejo »mesto Novo mesto« se nadomestijo naslednji zapisi:

Zap. št.

Številka odseka

Začetek odseka

Potek odseka

Konec odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]

1.

791741

295052

Podbreznik 13

HŠ 13

375

V

 

46.

799066

799067

Drska 61

HŠ 61

237

V

 

102.

799147

799213

Ravnikarjeva ulica 12

HŠ 12

117

V

 

129.

799192

799191

Regrča vas - Finžgarjeva ulica

799103

370

V

 

169.

799236

295261

Stražna 17

HŠ 17

651

V

 

211.

799316

799314

V Ragov log 3

HŠ 3

40

B

 

248.

799402

299272

Kettejev drevored

799373

1.227

V

 

283.

799458

299101

Kočevarjeva ulica 25

HŠ 25

101

V

 

313.

799505

299251

Livada

p. 587/45

624

V

 

325.

799527

799526

Brezje  - povezava mimo HŠ 35

799526

745

V

 

 • dodajo naslednji zapisi:

Zap. št.

Številka odseka

Začetek odseka

Potek odseka

Konec odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]

2.1

791743

791741

Podbreznik - povezava

791741

313

V

 

11.1

799007

299011

Smrečnikova ulica 35

HŠ 35

34

V

 

72.1

799107

299021

Ob Težki vodi 15

HŠ 15

34

V

 

75.1

799112

799113

Brod 40

HŠ 40

56

V

 

86.1

799128

R2 419

Drgančevje

razcep

429

V

 

102.1

799148

299211

Ulica Ivana Roba 35a

HŠ 35a

99

V

 

169.1

799237

799236

Stražna 11

HŠ 11

44

V

 

169.2

799238

799236

Stražna 15

HŠ 15

27

V

 

246.1

799395

295211

Krka 53

HŠ 53

213

V

 

283.1

799459

299261

Ljubljanska cesta - Kovinar

HŠ 36

77

V

 

313.1

799506

295041

Bršljin 38

HŠ 38

112

V

 

313.2

799507

799505

Livada 4

HŠ 4

164

V

 

313.3

799508

799505

Livada 16a

HŠ 16a

137

V

 

313.4

799509

799505

Livada 21

HŠ 21

66

V

 

318.1

799516

799527

Brezje - povezava mimo HŠ 25

799527

98

V

 

318.2

799517

799527

Brezje

p. 294/1

41

V

 

325.1

799528

295022

Dolenje Kamence 9a

HŠ 9a

114

V

 

340.1

799547

R2 448

Na Brezovici 50

HŠ 50

274

V

 

340.2

799548

295251

Župnca 39

HŠ 39

104

V

 

340.3

799549

799548

Župnca 51

HŠ 51

50

V

 

358.1

799581

R3 651

Žabjak - povezava

799582

549

V

 

358.2

799582

R3 651

Žabjak - povezava

799581

531

V

 

358.3

799583

799582

Žabjak

799582

174

V

 

358.4

799584

799582

Žabjak

p. 465/97

44

V

 

358.5

799585

799582

Žabjak

p. 465/43

91

V

 

358.6

799586

799582

Žabjak

p. 465/35

49

V

 

358.7

799587

799582

Žabjak

p. 465/27

83

V

 

358.8

799588

799582

Žabjak

p. 465/6

104

V

 

358.9

799589

799588

Žabjak

p. 465/10

55

V

 

 • ukine naslednji zapis:

Zap. št.

Številka odseka

Začetek odseka

Potek odseka

Konec odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]

6.

799001

299161

Adamičeva ulica 14

HŠ 14

58

V

 

 • v zadnji vrstici tabele zapis »64.622« nadomesti z »70.340«.
 1. člen

V 8. členu tabele »Javne poti (JP) so:« pod alinejo »naselje Otočec« se nadomesti naslednji zapis:

Zap. št.

Številka odseka

Začetek odseka

Potek odseka

Konec odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]

24.

797551

298041

Dobrava 60

HŠ 60

85

V

 

 • v zadnji vrstici tabele zapis »5.458« nadomesti z »5.455«.
 1. člen

V 8. členu tabele »Javne poti (JP) so:« pod alinejo »naselje Gabrje« se nadomestita naslednja zapisa:

Zap. št.

Številka odseka

Začetek odseka

Potek odseka

Konec odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]

9.

794771

794741

Gabrska gora - Vedman 16

HŠ 16

530

V

 

21.

795081

794741

Gabrska gora 117

HŠ 117

281

V

 

 • doda naslednji zapis:

Zap. št.

Številka odseka

Začetek odseka

Potek odseka

Konec odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]

7.1

794753

794751

Šumeči potok 24

HŠ 24

61

V

 

 • v zadnji vrstici tabele zapis »7.892« nadomesti z »7.954«.
 1. člen

V 8. členu tabele »Javne poti (JP) so:« pod alinejo »naselje Dolž« se nadomestita naslednja zapisa:

Zap. št.

Številka odseka

Začetek odseka

Potek odseka

Konec odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]

12.

794261

295134

Šolska cesta 57

HŠ 57

79

V

 

19.

794451

295134

Ravnica 17

razcep

395

V

 

 • v zadnji vrstici tabele zapis »9.070« nadomesti z »9.001«.
 1. člen

V 8. členu tabele »Javne poti (JP) so:« pod alinejo »naselje Uršna sela« se nadomestijo naslednji zapisi:

Zap. št.

Številka odseka

Začetek odseka

Potek odseka

Konec odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]

2.

792991

792981

Drganja sela - Uršna sela

793021

584

V

1.894 - Straža

26.

795161

793061

Uršna sela - Drganja sela

razcep

112

V

476 - Straža

28.

798601

R3 664

Vaška cesta 67

HŠ 67

133

V

 

 • dodajo naslednji zapisi:

Zap. št.

Številka odseka

Začetek odseka

Potek odseka

Konec odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]

13.1

793242

793091

Makute - povezava

793241

119

V

 

13.2

793243

793242

Makute 67

HŠ 67

67

V

 

22.1

793352

793351

Gasilska pot 16

HŠ 16

99

V

 

22.2

793353

793351

Gasilska pot - Vaška cesta

793341

224

V

 

23.1

793362

R3 664

Vaška cesta 111b

HŠ 111b

95

V

 

24.1

793372

R3 664

Vaška cesta 26

HŠ 26

89

V

 

 • ukine naslednji zapis:

Zap. št.

Številka odseka

Začetek odseka

Potek odseka

Konec odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]

11.

793123

R3 664

Stari Ljuben - zidanice

p. 141

132

V

 

 • v zadnji vrstici tabele zapis »13.194« nadomesti z »13.739«.
 1. člen

V 8. členu tabele »Javne poti (JP) so:« pod alinejo »ostala naselja« se:

 • nadomestijo naslednji zapisi:

Zap. št.

Številka odseka

Začetek odseka

Potek odseka

Konec odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]

17.

791851

295042

Prečna - letališče

HŠ 46

544

V

 

30.

792591

295272

Zagrad pri Otočcu 12

HŠ 12

170

V

 

37.

793391

798321

Gornje Laze - Travni Dol - Pleš

HŠ 30

1.964

V

838 - Dolenjske Toplice

51.

793501

797431

Herinja vas - Zagrad pri Otočcu

razcep

74

V

 

59.

793581

793421

Gorenje Lakovnice 76

p. 241

300

V

 

61.

793601

793591

Stranska vas 7a

HŠ 7a

420

V

 

67.

793661

793651

Birčna vas 13b

HŠ 13b

62

V

 

86.

793901

295102

Jurna vas 14

HŠ 14

134

V

 

87.

793911

295121

Podgrad - peskokop

razcep

333

V

 

95.

794021

295132

Stopiče 61

HŠ 61

131

V

 

108.

794151

795711

Potov Vrh 6

razcep

132

V

 

113.

794311

295161

Črmošnjice pri Stopičah 34

HŠ 34

55

V

 

124.

794501

295134

Vrhe - povezava

794481

39

V

 

136.

794961

794971

Gorenji Suhadol 33

zaključek AB

394

V

 

142.

795031

795021

Potov Vrh 160

p. 1098/3

226

V

 

144.

795091

295163

Hrušica 18

HŠ 18

112

V

 

158.

795271

795291

Verdun 34

HŠ 34

500

V

 

165.

795361

295151

Verdun 6

HŠ 6

214

V

 

171.

795441

295162

Šentjošt 17d

HŠ 17d

227

V

 

189.

795651

R2 419

Ratež 121

HŠ 121

1.271

V

 

211.

795901

R3 668

Velike Brusnice 46a

HŠ 46a

146

V

 

213.

795931

R3 668

Velike Brusnice 78

HŠ 78

194

V

 

238.

796231

295001

Gorenje Karteljevo 12

HŠ 12

833

V

 

261.

796491

295082

Vrh pri Ljubnu 2c

HŠ 2c

171

V

 

263.

796511

R3 651

Gorenje Kamence 35

HŠ 35

1.693

V

 

264.

796521

796511

Gorenje Kamence 50

HŠ 50

228

V

 

273.

796661

797431

Zagrad pri Otočcu 36

HŠ 36

193

V

 

277.

796691

295283

Srednje Grčevje 17

HŠ 17

911

V

 

294.

796891

796901

Trška Gora - Črešnjice

HŠ 73

184

V

 

322.

797201

295253

Trška Gora 286

HŠ 286

89

V

 

331.

797382

797381

Herinja vas 5

HŠ 5

55

V

 

335.

797411

295272

Zagrad pri Otočcu 25

HŠ 25

368

V

 

338.

797442

797441

Paha 7

razcep

70

V

 

350.

895132

395070

Tolsti Vrh - povezava mimo HŠ 16

395070

197

V

335 - Šentjernej

 • dodajo naslednji zapisi:

Zap. št.

Številka odseka

Začetek odseka

Potek odseka

Konec odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]

4.1

791633

R3 664

Škrjanče pri Novemu mestu 4

HŠ 4

84

V

 

21.1.

791882

791881

Prečna 54

HŠ 54

63

V

 

34.1

793192

295082

Mali Podljuben 6

HŠ 6

64

V

 

34.2

793193

295082

Mali Podljuben 4a

HŠ 4a

62

V

 

35.1

793202

295071

Veliki Podljuben - povezava mimo HŠ 31

793201

368

V

 

41.1

793422

793421

Gorenje Lakovnice 14

HŠ 14

40

V

 

43.1

793442

295101

Jama 2a

HŠ 2a

88

V

 

44.1

793452

295101

Stranska vas 34

HŠ 34

42

V

 

58.1

793572

793571

Birčna vas 54c

HŠ 54c

56

V

 

60.1

793592

793591

Stranska vas 14a

HŠ 14a

138

V

 

64.1

793621

R3 664

Laze 16a

HŠ 16a

99

V

 

64.2

793622

R3 664

Laze 13a

HŠ 13a

56

V

 

69.1

793682

R3 664

Birčna vas 21

HŠ 21

110

V

 

74.1

793752

793751

Dolnja Težka Voda 50

HŠ 50

100

V

 

76.1

793782

295133

Veliki Orehek 25

HŠ 25

74

V

 

77.1

793792

793791

Črmošnjice pri Stopičah 75

HŠ 75

95

V

 

85.1

793892

295102

Koroška vas

HŠ N.H.

310

V

 

85.2

793893

295121

Pristava 24

HŠ 24

22

V

 

88.1

793932

295102

Jurna vas 2

HŠ 2

100

V

 

88.2

793933

295102

Jurna vas 6

HŠ 6

25

V

 

102.1

794092

794091

Mali Cerovec 5

HŠ 5

50

V

 

109.1

794162

295121

Vinja vas 44

HŠ 44

89

V

 

124.1

794502

794481

Vrhe - povezava mimo HŠ 14a

794481

53

V

 

134.1

794822

794821

Jugorje 2

HŠ 2

27

V

 

134.2

794823

794821

Jugorje 16

HŠ 16

95

V

 

137.1

794972

794971

Gorenji Suhadol 8

HŠ 8

67

V

 

140.1

795012

295182

ČN Veliki Slatnik

ČN

317

V

 

160.1

795292

795291

Stopiče 48

HŠ 48

69

V

 

164.1

795352

295162

Šentjošt 21

HŠ 21

48

V

 

165.1

795362

795361

Verdun 4a

HŠ 4a

27

V

 

166.1

795372

295151

Stopiče - povezava mimo HŠ 65

795371

63

V

 

168.1

795392

795391

Stopiče 111

HŠ 111

46

V

 

168.2

795393

795391

Stopiče 112

HŠ 112

83

V

 

171.1

795442

295162

Šentjošt 15d

HŠ 15d

56

V

 

185.1

795612

295211

Mali Slatnik 39

HŠ 39

71

V

 

189.1

795652

795651

Ratež 27c

HŠ 27c

60

V

 

199.1

795762

795761

Ratež 72

HŠ 72

30

V

 

204.1

795813

795811

Gumberk 8a

HŠ 8a

57

V

 

252.1

796372

295241

Dolenje Kamenje 6

HŠ 6

44

V

 

272.1

796652

295272

Srednje Grčevje 68

HŠ 68

38

V

 

281.1

796751

796721

Ždinja vas 51a

HŠ 51a

96

V

 

289.1

796842

796851

Ždinja vas - vodohran

vodohran

92

V

 

294.1

796892

295253

Črešnjice 56

HŠ 56

1.627

V

 

294.2

796893

796891

Črešnjice 108

HŠ 108

288

V

 

343.1

797532

797521

Gorenje Kronovo 7

HŠ 7

114

V

 

 • ukinejo naslednji zapisi:

Zap. št.

Številka odseka

Začetek odseka

Potek odseka

Konec odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]

15.

791771

797411

Zagrad pri Otočcu - Herinja vas

p. 982

117

V

 

18.

791852

289123

Prečna - Y razcep

295043

21

V

 

89.

793941

295102

Jurna vas 40

razcep

149

V

 

135.

794951

RT 920

Jugorje 20

HŠ 20

367

V

 

220.

796011

795951

Velike Brusnice 137

HŠ 137

303

V

 

286.

796801

796761

Ždinja vas 75

HŠ 75

132

V

 

287.

796821

796761

Ždinja vas 38

HŠ N.H.

313

V

 

325.

797241

796851

Ždinja vas 34

p. 53

48

V

 

326.

797251

796891

Črešnjice 45

HŠ 45

95

V

 

 • v zadnji vrstici tabele zapis »154.069« nadomesti z »153.436«.
 1. člen

V 9. členu tabele »Javne poti za kolesarje (KJ) so:« se nadomesti naslednji zapis:

Zap. št.

Številka odseka

Začetek odseka

Potek odseka

Konec odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]

2.

979011

R2 448

kolesarska povezava Otočec - Dolenje Kronovo

295351

1.681

K

659 - Šmarješke Toplice

 • v zadnji vrstici tabele zapis »2.721« nadomesti z »2.638«.
 1. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 - ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2021-557(509) z dne 4. 11. 2021 in št. 37162-3/2021-586(509) z dne 17. 11. 2021.

 1. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka: ____________________

 

Župan

Novo mesto, dne __.__.2021

 

Mestne občine Novo mesto

 

 

Gregor Macedoni

 

 

nazaj