Medobčinski inšpektorat

Opis delovnega področja:

Mestna občina Novo mesto in Občina Straža sta z dnem 1. 1. 2017 ustanovila organ skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža, za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva.

Skupna občinska uprava opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzora, naloge občinskega redarstva ter vodenja in odločanja o prekrških pri izvajanju nadzora nad predpisi občin ustanoviteljic in državnimi predpisi, katerih nadzorstvo je preneseno na lokalno skupnost.

Predpisi_medobčinski inšpektorat.pdf

Kontakt: souod@novomesto.si

Poslovni prostori Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Novo mesto in Občine Straža so na naslovu Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto.

Spodaj najdete obrazec, ki izhaja iz pristojnosti Medobčinskega inšpektorata. Izpolnjen obrazec pošljite na naslov Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali na elektronski naslov souod@novomesto.si.

Vloge

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
JUDEŽ Peter vodja skupne občinske uprave 07 39 39 271 /
KOVAČ Denis občinski redar /
MERVAR Maja višja svetovalka za prekrškovne zadeve /
PERŠE Jani občinski redar /
Sprejemna pisarna: Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža 07 39 39 270 /
TOLAR Tina občinska redarka /
VRHOVNIK Martina Ana inšpektorica svetnica /