vodilna slika

Urad za družbene dejavnosti

Opis delovnega področja: Urad za družbene dejavnosti izvaja naloge s področij predšolske vzgoje, izobraževanja, socialnega in zdravstvenega varstva, romskih vprašanj, kulture, športa in delovanja mladih.

Predpisi Urad za družbene dejavnosti

Kontakt: 

 

Predšolska vzgoja:

Centralni čakalni seznam za sprejem otrok v vrtce Mestne občine Novo mesto:

Za šolsko leto 2020/2021, velja do 31.08.2021

  • CENTRALNI ČAKALNI SEZNAM ZA NAKNADNI SPREJEM OTROK - VLOGE V REDNEM ROKU: CS.pdf
  • CENTRALNI ČAKALNI SEZNAM ZA NAKNADNI SPREJEM OTROK V VRTCE - VLOGE PO REDNEM ROKU: CSPK.pdf

* Centralni čakalni seznam se osvežuje enkrat mesečno, v mesecu septembru enkrat tedensko.

________________________________________________________________________________

Vpis v vrtce 2020-2021

Mestna občina Novo mesto vabi k vpisu predšolskih otrok v vrtce, za šolsko leto 2020/2021. Vpisi bodo potekali od 2. 3. 2020 do 13. 3. 2020.

Vabilo za vpis predšolskih otrok v vrtce 2020.pdf

Vloga za vpis 2020_2021.pdf

Vloga za premestitev 2020_2021.pdf

------

2019/2020

Vpis v vrtec 2019-2020.pdf

Vloga za premestitev 2019-2020.pdf

________________________________________________________________________________

Izvajalci programov in projektov na področju športa in mladine 

ŠPORT 2020.xlsx

MLADINSKI PROJEKTI 2020.xlsx

MLADINA PROGRAMI 2020.xlsx

Letni program športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2021.pdf

________________________________________________________________________________

Razpis socialno in zdravstveno varstvo za obdobje 2020-2022

Razpis socialno zdravstveno varstvo 2020-2022.xlsx

Sklep o imenovanju strokovne komisije za razdelitev sredstev za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva za obdobje 2020-2022.pdf

 

Razpis socialno in zdravstveno varstvo za leto 2018

Razpis socialno in zdravstveno varstvo za leto 2018.xls

Pregled letnih pogodb 2018.docx

Sklep o imenovanju strokovne komisije za razdelitev sredstev za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2018.pdf

________________________________________________________________________________

Razpisi na področju kulture

Sofinanciranje kulturnih programov 2015 do 2018, program 2018.pdf

Sofinanciranje medijev v MONM v letu 2018.pdf

Sofinanciranje neprogramskih stroškov 2015 do 2018, program 2018.pdf

Sofinanciranje projekti na področju kulture v MONM v letu 2018.pdf

Sofinanciranje rednega dela kulturnih društev v MONM 2015 do 2018, program 2018.pdf

Sofinanciranje revije Rast od 2014 do 2019, program 2018.pdf

________________________________________________________________________________

Spodaj najdete obrazca, ki izhajata iz pristojnosti Urada za družbene dejavnosti. Izpolnjen obrazec pošljite na naslov Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali na elektronski naslov .

Vloge

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
sprejemna pisarna 07 39 39 289 /
dr. BOLTA SAJE Jana vodja urada za družbene dejavnosti /
BORŠIĆ Sandra podsekretarka za kulturo /
ČEŠAREK Andreja strokovna sodelavka VII/2-II - za področje družbenih dejavnosti /
DOLTAR Janez višji svetovalec za romsko problematiko /
mag. JERIČ Mateja podsekretarka za zdravstvo in socialno varstvo /
MENGER Ivica višja svetovalka za šport in mladino /
NOVAK Tončka podsekretarka za šolstvo in izobraževanje /
POTOČAR Suzana višja svetovalka za predšolsko vzgojo /