Goran Makar

Goran Makar
Svetniška skupina:
Lista Gregorja Macedonija
Delovna telesa:
  • Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet