vodilna slika

Strateški dokumenti

Trajnostna urbana strategija Novo mesto 2030

Demografska študija za Mestno občino Novo mesto

Strategija razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030

Strategija reševanja romske tematike v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2013 - 2020

Strategija športa v Mestni občini Novo mesto 2010 - 2020

Strategija razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto 2020

Celostna prometna strategija Mestne občine Novo mesto - Enostavne poti do živahnih središč

Strategija Mestne občine Novo mesto za mlade do leta 2030.pdf

Strategija upravljanja kapitalskih naložb v Mestni občini Novo mesto

Lokalni energetski koncept Mestne občine Novo mesto

Strategija opremljanja Mestne občine Novo mesto s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj