vodilna slika

1. korespondencna seja leta 2009

Številka:032-17/2009

Datum:   25. 3. 2009

 

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Napodlagi 24.a člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradnilist RS, št. 96/2008-UPB1)

 

s  k l  i  c u  j  e  m

 

1. korespondenčnosejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 

za obravnavo naslednje 

z a d e v e

 

Prva dopolnitev letneganačrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem leto 2009 in prva dopolnitevletnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Novo mesto zaleto 2009.

 

Prosimvas, da najpozneje

dočetrtka, 2. aprila 2009, do 12. ure

 

sporočitevašo odločitev, če ste »ZA« ali »PROTI« sprejetju predlaganega sklepa na

priloženemobrazcu v priloženi požigosani ovojnici ali z elektronsko pošto na elektronskinaslov darko.habjanic@novomesto.siali z osebno dostavo izpolnjenega obrazca.

 

V prilogi vam posredujem gradivo in naslednji oblikovanpredlog

 

s k l e p a

 

Občinski svet Mestne občineNovo mesto sprejme prvo dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnimpremoženjem leto 2009 inprvo dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestneobčine Novo mesto za leto 2009 v predloženi vsebini.

 

Gradivo jeobjavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

Sspoštovanjem!

 

Župan

Alojzij MUHIČ

 

 

PRILOGE:

1.     1x gradivo

2.     1x grafična priloga

3.     1x obrazec za glasovanje

 

POSLANO:

1.     Članicamin članom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (30 x)

 

 

 

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles