vodilna slika

3. izredna seja leta 2009

OBČINSKEMU SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Številka:032-20/2009

Datum:   6. 5. 2009

 

 

Napodlagi 21. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto(Uradni list RS, št. 96/2008) ter sklepa 22. seje Občinskega sveta Mestneobčine Novo mesto

 

s  k l  i  c u  j  e  m

 

3. izrednosejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek,14. maja 2009,

 

pokončanem nadaljevanju 22. redne seje

Občinskega svetaMestne občine Novo mesto ,

 

v sejni dvorani Mestneobčine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg7 (Rotovž).

 

 Za sejo predlagam naslednji

d n e v n i   r e d :

 

1.     Dom starejših občanov v območju OPPNPoganci - zagotovitev proračunskih sredstev za izvedbo projekta

 

Priloženo je gradivo za odločanje.

 

S spoštovanjem !

 

 

 

 

Župan

Alojz MUHIČ

 

 

 

 

Vabljeni:

 

1.   Članicein člani Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

2.   Mag.Sašo Murtič, direktor občinske uprave

3.   Predstavnikiobčinske uprave

4.   FrancPanjan, generalni direktor Begrada, d.o.o.

5.   MilenaDular, direktorica Doma starejših občanov Novo mesto

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles