vodilna slika

Žalna seja 25. 10. 2011

                                                                                                         Novo mesto, 21. 10. 2011

 

 

V spomin na

 

Toneta Pavčka,

častnega občana Mestne občine Novo mesto,

pesnika, esejista, prevajalca in urednika,

 

s k l i c u j e m

 

žalno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

ki bo v torek, 25. oktobra 2011, ob 16. uri

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto na rotovžu

(Glavni trg 7, Novo mesto, 1. nadstropje).

 

 

 

 

 

 

Alojzij MUHIČ,

ŽUPAN

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles