vodilna slika

6. dopisna seja 2014

Številka: 9001-7/2014

Datum:   15. 9. 2014

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 Na podlagi 32. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/2013)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

6. dopisno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v trajanju

od ponedeljka, 15. septembra do vključno četrtka, 18. septembra 2014, do 15. ure

 

z naslednjim

d n e v n i m   r e d o m

 

  1. 1.   Usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti – druga obravnava

 

Za sejo je priloženo:

-      Gradivo za: Usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti – druga obravnava

-      Glasovnica za glasovanje po elektronski pošti.

 

Za predlagani sklep glasujete članice in člani Občinskega sveta tako, da začasno shranite priloženo glasovnico (npr. na namizju) in na njej izpišete ime in priimek ter nedvoumno označite (osenčite, uokvirite, podčrtate, obkrožite…) svojo odločitev ZA ali PROTI predlaganemu sklepu.

 

Izpolnjeno glasovnico, prosim, pripnite kot dokument in jo posredujte po elektronski pošti na naslov: darko.habjanic@novomesto.si najkasneje do četrtka, 18. septembra 2014 do 15. ure.

 

Gradivo in glasovnica je objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

S spoštovanjem

 

 

Alojzij MUHIČ,

župan

 

 

 

Posredovano:

Članicam in članom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto po elektronski pošti

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles