Poteka prenova mestnega jedra

Izvajalci gradbenih del prenove mestnega jedra so začeli z deli, zato je promet v mestnem jedru  že spremenjen. Po Kandijskem mostu je možen samo izvoz iz mesta, zaprt pa je večji del Glavnega trga. Začela so se tudi dela na Pugljevi ulici, ki bo v času del zaprta.

Predvidoma bodo dela v prvi fazi potekala na Pugljevi ulici in na delu Glavnega trga. Omogočen bo promet po Sokolski ulici, po Kandijskem mostu pa bo možen samo izvoz iz mestnega jedra. Promet po zgornjem delu Glavnega trga bo urejen mimo Gostišča na Trgu in nazaj proti Rozmanovi ulici. Obvoz za stanovalce bo urejen.

1. FAZA

Sledijo dela na križišču Pugljeve in Sokolske ulice pri Kandijskem mostu. V tej drugi fazi bo Kandijski most popolnoma zaprt za motorni promet. Promet po zgornjem delu Glavnega trga bo urejen mimo Gostišča na trgu in nazaj na Rozmanovo ulico. Izvoz za stanovalce bo omogočen po Sokolski ulici v smeri Florjanovega trga, prav tako bo omogočen obvoz za stanovalce drugih ulic na območju del.

2. FAZA

nazaj