Otežena prehodnost Kettejevega drevoreda

Zaradi urejanja Kettejevega drevoreda bo na območju, kjer se bodo odvijala gradbena dela v delovnem času, drevored neprehoden. Izven delovnega časa, ob sobotah in nedeljah bo izvajalec zagotavljal prehod.

nazaj