Polovična zapora Šmarješke ceste

Obveščamo vas, da bo od 17. februarja do 30. maja na Šmarješki cesti zaradi izvedbe projekta lovljenja požarnih vod za tovarno zdravil Krka, d.d. na lokaciji Ločna možen le enosmeren promet iz smeri Ločna proti Mačkovcu, kot je prikazano v grafičnih prikazih oz. skicah obvoza v spodnji prilogi. Polovična zapora dela ceste bo tako potekala od krožišča Mačkovec do priključka za naselje Ločna (razen za lokalni promet). Promet v nasprotni smeri bo omogočen na celotni Šmarješki cesti. 

Obvoz iz smeri Mačkovca bo urejen skozi krožišče Mačkovec, proti krožišču Tabletka in naprej do Ločne. Označen bo z ustrezno prometno signalizacijo na krožnem križišču v Mačkovcu (pri »pletenki«) in bo potekal po obvozni cesti – smeri bodo označene z obstoječimi smerokazi na obstoječih krožnih križiščih oz. »rondojih«.

Lokalni dovozi za prebivalce Mačkovca in Ločne bodo omogočeni. 

Naročniki in izvajalci del prosijo za razumevanje in upoštevanje spremenjenega prometnega režima v času izvajanja gradbenih del. 

 

PRILOGA - sheme obvoza in spremenjene prometne ureditve.pdf

nazaj