vodilna slika

Ostala dela na cestah

Popolna zapora - Podbevškova ulica (do 31. oktobra)

Lokacija

Podbevškova ulica 

Predviden datum zapore

27. 9 - 31. 10. 2021

Opis

Popolna zapora bo vzpostavljena 24 ur na dan.

Vrsta zapore

Popolna zapora.

Obvoz

Obvoz bo urejen skozi drugi priključek Podbevškove ulice in po državni cesti Novo mesto-Šentjernej.

Razlog

Rekonstrukcija ceste in ureditev meteorne in fekalne kanalizacije.

 

Delna zapora - Seidlova cesta (do 8. oktobra)

Lokacija

Seidlova cesta 33 in 35

Predviden datum zapore

27. 9 - 8. 10. 2021

Opis

Delna zapora bo vzpostavljena izmenično enosmerno z znaki in bo vzpostavljena tudi na pločniku.

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Obnova ograje pri pokopališču Ločna.

 

Delna zapora - Otočec (24. september)

Lokacija

Otočec-Kronovo

Predviden datum zapore

24. 9 od 7. do 17. ure

Opis

Delna zapora bo vzpostavljena izmenično enosmerno z znaki.

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Izgradnja TK omrežja.

 

Delna zapora - Dolenje Kamence (do 15. oktobra)

Lokacija

Dolenje Kamence

Predviden datum zapore

20. 9. -  15. 10. 2021

Opis

Delna zapora bo vzpostavljena na nekategorizirani cesti v Dolenjih Kamencah.

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Gradnja ekološkega otoka.

 

Popolna zapora - Prečna (do 6. oktobra)

Lokacija

Prečna 83

Predviden datum zapore

20. 9. -  6. 10. 2021

Opis

Popolna zapora bo vzpostavljena v delovnem času.

Vrsta zapore

Popolna zapora.

Obvoz

Obvoz bo urejen po vzporednih lokalnih cestah.

Razlog

Ureditev občinske ceste.

 

Delna zapora - Rajnovšče (do 1. oktobra)

Lokacija

Stranska vas-Rajnovšče, Rajnovšče-Pogance

Predviden datum zapore

20. 9. -  1. 10. 2021

Opis

Delna zapora bo vzpostavljena izmenično enosmerno s semaforjem.

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Gradnja vodovodnega priključka

 

Popolna zapora - Lamutova ulica (do 30. septembra)

Lokacija

Lamutova ulica 17

Predviden datum zapore

14. 9. -  30. 9. 2021

Opis

Popolna zapora bo vzpostavljena ob Lamutovi ulici 17.

Vrsta zapore

Popolna zapora.

Obvoz

Dostop do objektov bo potekal v dogovoru z vodjo gradbišča.

Razlog

Obnova mešane kanalizacije in vodovoda.

 

Začasna prometna ureditev - Češča vas (do 30. oktobra)

Lokacija

Češča vas-Prečna

Predviden datum zapore

14. 9. -  30. 10. 2021

Opis

Ureditev bo vzpostavljena za ureditev uvoza in izvoza na gradbiščni priključek.

Vrsta zapore

Začasna prometna ureditev.

Obvoz

/

Razlog

Gradnja bazenskega kompleksa.

 

Popolna zapora - Koroška vas-Pristava (do 4. oktobra)

Lokacija

Koroška vas-Pristava

Predviden datum zapore

deset dni v obdobju od 14. 9. do 4. 10. 2021

Opis

Zapora bo vzpostavljena med delovnimi dnevi.

Vrsta zapore

Popolna zapora.

Obvoz

Obvoz bo urejen na relaciji Koroška vas-državna cesta Novo mesto-Metlika-Vinja vas-Podgrad-Koroška vas in obratno.

Razlog

Ureditev občinske ceste.

 

Popolna zapora - Smolenja vas 56 (do 4. oktobra)

Lokacija

Smolenja vas 56

Predviden datum zapore

deset dni v obdobju od 14. 9. do 4. 10. 2021

Opis

Zapora bo vzpostavljena med delovnimi dnevi.

Vrsta zapore

Popolna zapora.

Obvoz

Obvoz bo urejen skozi Cerovce.

Razlog

Ureditev občinske ceste.

 

Delna zapora - Irča vas 38 (do 30. oktobra)

Lokacija

Na Loko-Župančičevo sprehajališče 2

Predviden datum zapore

13. 9. - 30. 10. 2021

Opis

Ob Irči vasi 38 bo vzpostavljena delan zapora, ki bo urejena izmenično enosmerno z znaki.

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Gradnja brvi.

 

Delna zapora - Dolž-Vrhe-Veliki Cerovec (do 15. novembra)

Lokacija

Dolž-Vrhe-Veliki Cerovec

Predviden datum zapore

8. 9. - 15. 11. 2021

Opis

Zapora bo urejena izmenično enosmerno s semaforji.

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Rekonstrukcija ceste.

 

Popolna in delna zapora - Gabrska Gora 43 (do 20. septembra)

Lokacija

Gabrska Gora 43

Predviden datum zapore

1. 9. - 20. 9. 2021

Opis

Popolna ali delna zapora bo roi Gabrski Gori 43 vzpostavljena 24 ur na dan, obvoz bo urejen.

Vrsta zapore

Popolna in delna zapora.

Obvoz

Obvoz bo urejenih po vzporednih cestah.

Razlog

Sanacija in preplastitev vozišča ter ureditev odvodnjavanja.

 

Popolna in delna zapora - Ratež-Sela pri Ratežu-Dolenja vas (do 20. septembra)

Lokacija

Ratež-Sela pri Ratežu-Dolenja vas in mimo Sela pri Ratežu 15

Predviden datum zapore

1. 9. - 20. 9. 2021

Opis

Popolna ali delna zapora bo na relaciji Ratež-Sela pri Ratežu-Dolenja vas vzpostavljena 24 ur na dan, obvoz bo urejen.

Vrsta zapore

Popolna in delna zapora.

Obvoz

Obvoz bo urejenih na relaciji Sela pri Ratežu-Ratež-Gumberk-Dolenja vas-Sela pri Ratežu in obratno.

Razlog

Sanacija in preplastitev vozišča ter ureditev odvodnjavanja.

 

Več začasnih delnih in popolnih zapor odsekov občinskih cest v naseljih Birčna vas, Stranska vas, Jama, Gorenje Lakovnice, Dolenje Lakovnice in Rakovnik pri Birčni vasi (do 31. oktobra)

Lokacija

Birčna vas, Stranska vas, Jama, Gorenje Lakovnice, Dolenje Lakovnice in Rakovnik pri Birčni vasi 

Predviden datum zapore

21. 7.–30. 10. 2021 

Opis

Zapore bodo potekale od 21. julija do 31. oktobra, 40 delovnih dni v terminu. 

 

Zapore bodo potekale na naslednjih odsekih:

- Ruperč vrh - povezava mimo hišne številke 59,

- Ruperč vrh - Stranska vas,

- Ruperč vrh 51a,

- Stranska vas 136,

- Stranska vas 109,

- Birčna vas - povezava mimo hišne številke 54,

- Volavče - Vrh pri Ljubnu - Petane - Birčna vas,

- Birčna vas 58b,

- Birčna vas 47,

- Birčna vas - Padež,

- Birčna vas 33a,

- Jama 6,

- Jama - Rakovnik pri Birčni vasi - Rajnovšče,

- Gorenje Lakovnice - Jurna vas - Koroška vas,

- Dolenje Lakovnice - povezava mimo hišne številke 8.

Vrsta zapore

Več začasnih delnih in popolnih zapor odsekov občinskih cest v naseljih Birčna vas, Stranska vas, Jama, Gorenje Lakovnice, Dolenje Lakovnice in Rakovnik pri Birčni vasi. 

Obvoz

V času popolnih zapor bo obvoz za stanovalce urejen preko utrjene premostitve mimo gradbišča. 

Razlog

Izgradnja optičnega TK omrežja.

 

Več popolnih in delnih zapor cest v Ždinji vasi (do 30. novembra)

Lokacija

Ceste v Ždinji vasi

Predviden datum zapore

16. 7. 2020–30. 11. 2021

Opis

Zapore bodo potekale v več fazah in na naslednjih odsekih:

1. faza: delna zapora – Dolenje Kamence–Trška gora–Črešnjice–Lešnica,

2. faza: delna zapora – Dolenje Kamence–Trška gora–Črešnjice–Lešnica,

3. faza: delna zapora – Ždinja vas–Golušnik - in enourne popolne zapore brez obvoza za prekope ceste,

4. faza: popolna zapora – Ždinja vas,

5. faza: popolna zapora – Ždinja vas–Golušnik,

6. faza: popolna zapora – Ždinja vas,

7. faza: popolna zapora – Ždinja vas–Golušnik,

8. faza: delna zapora JP 796851 Ždinja vas –Golušnik in enourne popolne zapore brez obvoza za prekope ceste.

Odseki:

- Novo mesto - Ždinja vas– Trška gora,

- Trška gora - povezava mimo hišne številke 26,

- Kamen Vrh - povezava mimo hišne številke 79,

- Kamen Vrh 102,

- Kamen Vrh 1,

- Kamen Vrh - povezava mimo hišne številke 6,

- Kamen Vrh 5a,

- Ždinja vas 25,

- Ždinja vas - povezava mimo hišne številke 29,

- Ždinja vas–Golušnik.

Vrsta zapore

Popolna in delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Izgradnja vodovoda in kanalizacije.

 

Začasno ukinjeno postajališče Glavni trg (linija 5)

Lokacija

Linija 5

Predviden datum spremembe

Od 25. avgusta 2020 do nadaljnjega.

Opis

Zaradi spremembe prometnega režima bo začasno ukinjeno postajališče Glavni trg (linija 5), do nadaljnjega bo v uporabi za vstop in izstop potnikov postajališče Novi trg. 

 

nazaj