vodilna slika

Ostala dela na cestah

Začasno ukinjeno postajališče Glavni trg (linija 5)

Lokacija

Linija 5

Predviden datum spremembe

od 25. avgusta 2020 do nadaljnjega 

Opis

Zaradi spremembe prometnega režima bo začasno ukinjeno postajališče Glavni trg (linija 5), do nadaljnjega bo v uporabi za vstop in izstop potnikov postajališče Novi trg. 

   

Delne ali popolne zapore cest na območju Sevnega in Jelš pri Otočcu (do 15. aprila) 

Lokacija

Območje Sevnega in Jelš pri Otočcu

Predviden datum zapore

11. 3. - 15. 4. 2021

Opis

Delne zapore bodo v odsekih umeščene na naslednjih cestah:

Jelše pri Otočcu - Lešnica Sevno 11 Bajnof - Žlebe 43a Trška gora - Črešnjice - Jelše pri Otočcu Stražna - Sevno - Trška gora Sevno - Trška gora

Vrsta zapore

delne ali popolne zapore

Obvoz

V času popolne zapore bo promet potekal preko utrjene premostitve preko gradbišča.

Razlog

izgradnja telekomunikacijskega omrežja

 

Delne ali popolne zapore cest na območju Herinje vasi in Pahe (do 15. aprila) 

Lokacija

Območje Herinje vasi in Pahe

Predviden datum zapore

15. 2. - 15. 4. 2021

Opis

Zaradi izgradnje telekomunikacijskega omrežja bodo na območju Herinje vasi in Pahe potekale delne in popolne zapore lokalnih cest od 15. februarja do predvidoma 14. aprila. 

Vrsta zapore

delne ali popolne zapore

Obvoz

V času popolne zapore bo promet potekal preko utrjene premostitve preko gradbišča.

Razlog

izgradnja telekomunikacijskega omrežja

 

Delne zapore odsekov cest Hrušica - Gabrje - Gabrska Gora - Pangrč Grm (do 30. aprila)

Lokacija

Ceste Hrušica - Gabrje - Gabrska Gora - Pangrč Grm

Predviden datum zapore

11. – 30. 4. 2021

Opis

Na odsekih cest Hrušica - Gabrje - Gabrska Gora - Pangrč Grm bodo potekale delne zapore cest zaradi izgradnje optične kabelske kanalizacije - projekt RUNE.

Odseki delnih zapor bodo potekali:

1. Hrušica-Gabrje

2. Dolž-Pangrč Grm

3. Hrušica-Pangrč Grm

4. Gabrje

5. Šumeči potok

6. Gabrska Gora

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnja optične kabelske kanalizacije – projekt Rune

 

Delne zapore cest Prečna - Kuzarjev Kal – Hudo - Gorenje Kamence - Daljni vrh (do 30. aprila)

Lokacija

Relacija Prečna - Kuzarjev Kal – Hudo - Gorenje Kamence - Daljni vrh

Predviden datum zapore

29. 12. 2021 – 30. 4. 2021

Opis

Na relaciji Prečna - Kuzarjev Kal - Hudo - Gorenje Kamence - Daljni vrh bodo zaradi izgradnje optične kabelske kanalizacije - projekt RUNE potekale delne zapore.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnja optične kabelske kanalizacije - projekt Rune

 

Delne ali popolne zapore cest Župnca - Ždinja vas – Kamen Vrh - Trška Gora - Sevno - Sadeže - Črešnjice - Burjevci (do 15. junija)

Lokacija

Relacija Župnca - Ždinja vas – Kamen Vrh - Trška Gora - Sevno - Sadeže - Črešnjice - Burjevci

Predviden datum zapore

29. 12. 2021 – 15. 6. 2021

Opis

Na relaciji Župnca - Ždinja vas – Kamen Vrh - Trška Gora - Sevno - Sadeže - Črešnjice - Burjevci bodo zaradi izgradnje optične kabelske kanalizacije - projekt RUNE potekale delne zapore. Delne in popolne zapore bodo na območju Ždinje vasi potekale na javnih poteh in lokalnih cestah, nekategorizirani cesti do hišne številke Ždinja vas 51A in Trška gora 82. 

Vrsta zapore

delne ali popolne zapora

Obvoz

V času popolne zapore bo promet potekal preko utrjene premostitve preko gradbišča.

Razlog

izgradnja telekomunikacijskega omrežja

 

Delne zapore cest Dolenja vas - Žihovo selo - Cerovci (do 30. aprila)

Lokacija

Relacija Dolenja vas - Žihovo selo - Cerovci

Predviden datum zapore

4. 1. – 30. 4. 2021

Opis

Na odsekih Ratež - Sela pri Ratežu - Dolenja vas; Dolenja vas - Žihovo selo; Ragovo - Krka - Cerovci - Smolenja vas; ter na nekategoriziranih občinskih cestah, ki potekajo po parcelah v Smolenji vasi k.o 1481, bodo zaradi izgradnje optične kabelske kanalizacije - projekt RUNE potekale delne zapore.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnja optične kabelske kanalizacije - projekt Rune

 

Delna zapora - Križe (do 30. aprila)

Lokacija

Križe

Predviden datum zapore

18. 3. – 30. 4. 2021

Opis

Na odsekih Potov Vrh - Bednje - velike Brusnice; Potov Vrh 160; nekategorizirane poti na območju Križe - Veliki Slatnik.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnja optične kabelske kanalizacije - projekt Rune

 

Delne zapore cest Gumberk - Sela pri Ratežu - Petelinjek (do 30. aprila)

Lokacija

Relacija Gumberk - Sela pri Ratežu - Petelinjek

Predviden datum zapore

4. 1. – 30. 4. 2021

Opis

Na odsekih Gumberk; na nekategoriziranih občinskih cestah, ki potekajo po parcelah k.o. Brusnice; Sela pri Ratežu 19; na nekategoriziranih občinskih cestah, ki potekajo po parcelah k.o. 1481 Smolenja vas, bodo zaradi izgradnje optične kabelske kanalizacije - projekt RUNE potekale delne zapore.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnja optične kabelske kanalizacije - projekt Rune

 

Delne zapore cest Ruperčvrh - Draga - Stranska vas - Gornje Lakovnice - Rakovnik pri Birčni vasi - Rajnovšče - Dolnja Težka Voda - Stopiče - Veliki Orehek - Jankoti (do 30. aprila)

Lokacija

Relacija Ruperčvrh - Draga - Stranska vas - Gornje Lakovnice - Rakovnik pri Birčni vasi - Rajnovšče - Dolnja Težka Voda - Stopiče - Veliki Orehek - Jankoti

Predviden datum zapore

4. 1. – 30. 4. 2021

Opis

Na odsekih Ruperčvrh - Draga - Stranska vas - Gornje Lakovnice - Rakovnik pri Birčni vasi - Rajnovšče - Dolnja Težka Voda - Stopiče - Veliki Orehek - Jankoti bodo zaradi izgradnje optične kabelske kanalizacije - projekt RUNE potekale delne zapore.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnja optične kabelske kanalizacije - projekt Rune

 

Delna zapora Herinja vas - Srednje Grčevje - Herinja vas - Dolenje Grčevje (do 30. aprila)

Lokacija

Herinja vas - Srednje Grčevje - Herinja vas - Dolenje Grčevje 

Predviden datum zapore

18. 1. – 30. 4. 2021 

Opis

V ponedeljek, 18. januarja, se pričenjajo dela za projekt RUNE na relaciji Herinja vas -Srednje Grčevje - Herinja vas - Dolenje Grčevje.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

projekt RUNE 

 

Delna zapora - Livada 14 (do 15. maja)

Lokacija

Livada

Predviden datum zapore

4. 3. – 14. 4. 2021

Opis

Zaradi izvedbe gradbenih del bo na objektu Livada 14 potekala delna zapora ulice - ceste - izmenično enosmerno z znaki, v dolžini 25m od 4. marca do predvidoma 15. maja.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

Obvoz bo urejen in označen po državnih in občinskih cestah na relaciji grad Otočec - Šentpeter - Gumberk - Ratež - grad Otočec in obratno. 

Razlog

izvedba gradbenih del na objektu Livada 14

 

Popolna zapora - Knežija-Globočdol-Brezje pri Trebelnem (do 15. maja)

Lokacija

Knežija-Globočdol-Brezje pri Trebelnem

Predviden datum zapore

6. 4. – 15. 5. 2021

Opis

 

Vrsta zapore

popolna zapora

Obvoz

Obvoz bo potekal na relaciji Knežija-Brezje pri Trebelnem-Ornuška vas-Radna vas-Pojane pri Mirni Peči-Karteljevo in obratno

Razlog

obnova lokalne ceste

 

Delne zapore ali kratkotrajne popolne zapore - Gornja Težka Voda (do 17. maja)

Lokacija

Relacija Brezje - Otočec

Predviden datum zapore

22. 3. – 17. 5. 2021

Opis

Zapore bodo potekale na naslednjih relacijah:

- Stopiče - Plemberk - Gornja Težka Voda

- Gornja Težka Voda 23

- Gornja Težka Voda 17 

- nekategorizirane občinske ceste na območju Gornje Težke Vode

Vrsta zapore

delne zapore ali kratkotrajne (30min) popolne zapore 

Obvoz

/

Razlog

izgradnja vodovoda

 

Več popolnih in delnih zapor cest v Ždinji vasi (do 31. maja)

Lokacija

Ceste v Ždinji vasi

Predviden datum zapore

16. 7. 2020 – 31. 5. 2021

Opis

Zapore bodo potekale v več fazah in na naslednjih odsekih:

1. faza: delna zapora – Dolenje Kamence – Trška gora – Črešnjice – Lešnica

2. faza: delna zapora – Dolenje Kamence – Trška gora – Črešnjice – Lešnica

3. faza: delna zapora – Ždinja vas – Golušnik - in enourne popolne zapore brez obvoza za prekope ceste,

4. faza: popolna zapora – Ždinja vas

5. faza: popolna zapora – Ždinja vas – Golušnik

6. faza: popolna zapora – Ždinja vas

7. faza: popolna zapora – Ždinja vas – Golušnik

8. faza: delna zapora JP 796851 – Ždinja vas – Golušnik in enourne popolne zapore brez obvoza za prekope ceste

Vrsta zapore

popolna in delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnja vodovoda in kanalizacije

 

Več začasnih delnih in popolnih zapor občinskih cest pri Hrušici in Gabrju (do 31. septembra)

Lokacija

Občinske ceste ob in v naseljih Hrušica in Gabrje

Predviden datum zapore

 2. 11. 2020 – 31. 9. 2021

Opis

Na občinskih cestah ob in v naseljih Hrušica in Gabrje bodo zaradi izgradnje optičnega TK omrežja vzpostavljene začasne zapore. Vsak posamezen odsek bo zaprt približno 5 delovnih dni. 

Vrsta zapore

popolna in delna zapora

Obvoz

V času popolnih zapor bo obvoz za stanovalce urejen prek utrjene premostitve mimo gradbišča.

Razlog

izgradnja optičnega TK omrežja v naseljih Hrušica in Gabrje

nazaj