vodilna slika

Delna zapora - Topliška cesta (do 19. 4.)

V ponedeljek, 21. novembra 2022, bo gradbeni izvajalec CGP začel drugo fazo celovite rekonstrukcije Topliške ceste v dolžini 600 metrov. Prenova cestišča in pločnika bo potekala od prehoda za pešce, ki 150 metrov nad križiščem z Ulico Slavka Gruma povezuje Irčo vas in Drsko, do križišča pri Šmihelskem mostu.

V času del, ki se bodo predvidoma izvajala do konca aprila, bodo na Topliški cesti vzpostavljene premične delne zapore, promet bo urejen izmenično enosmerno s semaforji.

nazaj